Wiadomości

Szefowa Archiwum dr hab. Anna Supruniuk otrzymała gratulacje m.in. od p. Kanclerz UMK Justyny Morzy [fot. Andrzej Romański]

Szefowa Archiwum dr hab. Anna Supruniuk otrzymała gratulacje m.in. od p. Kanclerz UMK Justyny Morzy

fot. Andrzej Romański

70 lat Archiwum UMK

2018-10-15

Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kończy 70 lat. Obchody jubileuszu zaplanowano na 18 i 19 października w Collegium Maximum UMK, a towarzyszyły im m.in. wystawa multimedialna oraz sesja naukowa.

Pierwszym jubileuszowym akcentem było spotkanie okolicznościowe, które rozpoczęło się 18 października o godz. 15:00. Uświetniła je promocja wydawnictwa „Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informator o zasobie archiwalnym”, które jest pierwszą tego typu publikacją przygotowaną przez archiwum uniwersyteckie (godz. 16:30). O godz. 17:00 nastąpiła prezentacja wystawy multimedialnej „Prywatne archiwa kierowników Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” (17:15).

Drugi dzień obchodów jubileuszu wypełniła sesja naukowa „Archiwa uczelniane w dobie elektronicznego zarządzania dokumentacją”, która rozpoczęła się o godz. 9:00.

Program obchodów

Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną prowadzącą działalność: archiwalną, naukową, informacyjną i dokumentacyjną. Wchodzi w skład państwowej sieci archiwalnej i pełni funkcje archiwum zakładowego uprawnionego do posiadania zasobu historycznego.

Powołane zostało uchwałą Senatu UMK z 16 września 1948 roku jako jednostka o charakterze naukowym. Jego organizację powierzono historykowi-mediewiście Bronisławowi Włodarskiemu, przed rokiem 1939 profesorowi Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Po nim kierownikami Archiwum byli: doc. Leonid Żytkowicz i dr Józef Mossakowski. Szczególne zasługi dla rozwoju jednostki położyła doc. Irena Janosz-Biskupowa. W latach 1976-2010 kierownikiem była dr Henryka Duczkowska-Moraczewska. Przez kilka miesięcy roku 2011 obowiązki kierownika pełnił prof. Janusz Tandecki, od października tr. kierownikiem jest dr hab. Anna Supruniuk.

Przez prawie 25 lat siedziba Archiwum mieściła się w gmachu Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3. W roku 1972 na krótko zagościło ono w budynku Rektoratu na Bielanach. W 1975 roku zajęło zachodnie skrzydło obiektu przy ul. F. Chopina 12/18. Na przełomie roku 1996/97 Archiwum przeniesione zostało do budynku położonego między Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Biblioteką Uniwersytecką przy ul. J. Gagarina 13a. Obecnie mieści się w dwóch gmachach uniwersyteckich: przy ul. A. Mickiewicza 2/4 (DS-1, magazyn, pomieszczenia biurowe, pracownia naukowa, sala ekspozycyjno-konferencyjna) oraz na Bielanach (trzy magazyny archiwalne i pomieszczenie pracownicze na parterze).

Zgodnie z przepisami, Archiwum UMK gromadzi, opracowuje, przechowuje, chroni i udostępnia materiały archiwalne wytworzone przez UMK od momentu powstania uczelni, tj. od 1945 roku. Gromadzi ponadto spuścizny archiwalne po wybitnych członkach społeczności uniwersyteckiej, archiwa instytucji i stowarzyszeń działających przy Uniwersytecie oraz dokumentację nieaktową (fotografie, nagrania, filmy) i specjalną (plakaty, afisze, zaproszenia).

 

Galeria zdjęć

Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK (18.10.2018, Collegium Maximum) [fot. Andrzej Romański] Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK (18.10.2018, Collegium Maximum) [fot. Andrzej Romański] Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK (18.10.2018, Collegium Maximum) [fot. Andrzej Romański] Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK (18.10.2018, Collegium Maximum) [fot. Andrzej Romański] Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK (18.10.2018, Collegium Maximum) [fot. Andrzej Romański] Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK (18.10.2018, Collegium Maximum) [fot. Andrzej Romański] Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK (18.10.2018, Collegium Maximum) [fot. Andrzej Romański] Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK (18.10.2018, Collegium Maximum) [fot. Andrzej Romański] Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK (18.10.2018, Collegium Maximum) [fot. Andrzej Romański] Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK (18.10.2018, Collegium Maximum) [fot. Andrzej Romański] Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK (18.10.2018, Collegium Maximum) [fot. Andrzej Romański]          Jubileusz 70-lecia Archiwum UMK (18.10.2018, Collegium Maximum) [fot. Andrzej Romański]