Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Najlepsi na UMK: (od lewej) Katarzyna Ekwińska, Grzegorz Nehring i Hubert Jóźwiak [fot. Andrzej Romański]

Najlepsi na UMK: (od lewej) Katarzyna Ekwińska, Grzegorz Nehring i Hubert Jóźwiak

fot. Andrzej Romański

Najlepsi na UMK

2018-10-02

Podczas inauguracji 2018 poznaliśmy najlepszego absolwenta, studenta i studenta-sportowca UMK w minionym roku akademickim. 

Senat UMK przyznał tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2017/2018 lic. Hubertowi Jóźwiakowi, który ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK na kierunku fizyka ze średnią ocen 4,93.
Hubert Jóźwiak jest niezwykle utalentowanym młodym naukowcem, który pod kierunkiem dr. Piotra Wcisły prowadzi badania w Instytucie Fizyki oraz Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Zajmuje się obliczeniami najwyższej światowej klasy, charakteryzującymi kształt linii cząsteczkowego wodoru w atmosferze helowej. Jest to układ, dla którego możliwe są obliczenia wychodzące z zasad pierwszych, niewymagające żadnych parametrów empirycznych. Poziom dokładności tych obliczeń nie jest osiągalny dla żadnego innego układu cząsteczka-atom. Ich wyniki nie są jeszcze możliwe do zweryfikowania w warunkach laboratoryjnych, ale są kluczowe dla badań atmosfer planetarnych gigantów. Hubert Jóźwiak jest współautorem naukowego artykułu opublikowanego w 2017 roku w wiodącym czasopiśmie spektroskopowym Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (35 punktów). W 2018 roku Hubart Jóźwiak zastosował nowy model potencjału odziaływania cząsteczki wodoru z atomem helu. Jako pierwszy autor opublikował na ten temat pracę w tym samym renomowanym czasopiśmie specjalistycznym. Na początku września br. zaprezentował on swoje wyniki na konferencji 25th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy w Bilbao w Hiszpanii. Obecnie współpracuje z profesorem Franckiem Thibault z Uniwersytetu w Rennes 1 we Francji i w ramach stażu naukowego rozwija formalizm dla tlenku węgla i cząsteczkowego azotu. Analiza ta jest istotna dla badań atmosfery ziemskiej.
Hubert Jóźwiak uczestniczył aktywnie w sześciu międzynarodowych i pięciu ogólnopolskich konferencjach. W roku akademickim 2017/18 był stypendystą JM Rektora dla najlepszych studentów oraz uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przyznał Hubertowi Jóźwiakowi wyróżnienie za Jego osiągnięcia. Hubert Jóźwiak aktywnie działa w zespole ds. jakości kształcenia na kierunku fizyka dbając o dobro studentów, swoich kolegów i koleżanek. Poza zainteresowaniami naukowymi, jego pasją jest muzyka. Jest znakomitym wszechstronnym gitarzystą, gra w wydziałowym zespole Freygish Orchestra.

Najlepszym Studentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2017/2018 został Grzegorz Nehring, który ukończył V rok studiów jednolitych magisterskich na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalność konserwacja i restauracja papieru i skóry uzyskując średnią ocen 4,61. W roku akademickim 2017/2018 otrzymał również tytuł najlepszego studenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
Grzegorz Nehring w minionym roku akademickim wziął udział w dwóch zagranicznych stypendiach w ramach programu Erasmus+. Podczas pierwszego wyjazdu przebywał w Federalnym Instytucie Badań i Testów Materiałów w Berlinie, gdzie pod kierunkiem prof. Iry Rabin szkolił się z prowadzenia badań zabytków z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Drugie stypendium Grzegorz Nehring odbył w berlińskim Muzeum Egipskim. W trakcie tego wyjazdu, pracując pod kierunkiem dyplomowanej konserwatorki Myriam Krutzsch, dokonał niesamowitego odkrycia: podczas demontażu dwóch starożytnych kartonaży, w jednym z nich odnalazł fragment rękopisu Iliady Homera na papirusie z II w p.n.e. Kolejnym ważnym osiągnięciem Grzegorza Nehringa było przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów dla naukowców z Federalnego Urzędu ds. Badań i Kontroli w Berlinie z profilaktyki zabytkowych papirusów. Aktywność, wiedza i umiejętności Grzegorza Nehringa zostały bardzo wysoko ocenione przez naukowców. Ponadto brał on udział w licznych międzynarodowych projektach badawczych i konferencjach naukowych, podczas których wygłaszał referaty. Warto dodać, że Grzegorz Nehring jest współautorem jednego artykułu naukowego.   

Tytuł Najlepszego Studenta - Sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2016/2017 otrzymała studentka architektury wnętrz na Wydziale Sztuk Pięknych Katarzyna Ekwińska. Z sukcesami uprawia ona wspinaczkę sportową.
Katarzyna Ekwińska osiągnęła znakomite wyniki w swojej dyscyplinie: zdobyła dwa złote medale w bulderingu w klasyfikacji generalnej i klasyfikacji uniwersytetów w Akademickich Mistrzostwach Polski. Ponadto, w minionym roku akademickim Katarzyna Ekwińska zwyciężyła w Akademickich Mistrzostwach Polski w kategorii trudności w klasyfikacji generalnej i w klasyfikacji uniwersytetów. Jest także srebrną medalistką w kategorii na czas w klasyfikacji uniwersytetów.
Należy podkreślić, że oprócz sukcesów w sporcie Katarzyna Ekwińska osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 4,76.

Tytuł Najlepszego w minionym roku szkolnym Ucznia ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie otrzymał Dominik Bilicki, obecnie uczeń III klasy Liceum Akademickiego.
Dominik Bilicki w ubiegłym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,73 oraz zdobył tytuły: laureata Olimpiady Biologicznej, laureata Konkursu Biotechnologicznego oraz finalisty Konkursu E(x)plory. Dominik interesuje się przedmiotami ścisłymi: biologią, medycyną, chemią, fizjologią człowieka, genetyką i hematologią. W tym roku ubiega się o stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Specjalnym wyróżnieniem za szczególnie znaczące osiągnięcia w międzynarodowych zawodach matematycznych i rozsławianie imienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2017/2018 Senat UMK przyznał zespołowi studentów z Wydziału Matematyki i Informatyki w składzie: Kamil Dunst, Władysław Klinikowski, Mikołaj Marciniak, Patrycja Tkaczuk oraz Karolina Wojtyniak.
W mijającym roku akademickim zespół z sukcesami brał udział w najbardziej prestiżowych międzynarodowych zawodach matematycznych, m.in. w Izraelu, Sankt Petersburgu (Rosja), w Błagojewgradzie (Bułgaria) oraz Paryżu w Finale Międzynarodowych 32. Mistrzostw Świata w grach matematycznych i logicznych. Należy podkreślić, że wszyscy członkowie zespołu osiągają także bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia ocen 5,0. Do zawodów i konkursów matematycznych przygotowywał studentów dr Robert Skiba z Zakładu Metodyki Nauczania Matematyki UMK, opiekun Koła Naukowego Matematyków.