Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

"MINIATURA" dla naukowców z UMK

2018-09-10

Naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znaleźli się wśród laureatów konkursu MINIATURA 2 Narodowego Centrum Nauki. Otrzymane granty przeznaczą na realizację pojedynczych działań naukowych (wstępnych oraz pilotażowych badań, kwerend, staży, konsultacji i wyjazdów konferencyjnych).

Wśród badaczy, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania, są następujący reprezentanci UMK:

 • dr Beata Bielska z Wydziału Humanistycznego na badania wstępne w projekcie pt. „Ściąganie i plagiatowanie. Studencka kultura kopiowania w warunkach umasowienia, komercjalizacji, umiędzynarodowienia i dywersyfikacji szkolnictwa wyższego w Polsce” otrzyma 39 930,00 zł;
 • dr Anna Ciarkowska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na badania wstępne pt. „Badanie szlaku biosyntezy IA-myo-inozytolu w nasionach i siewkach kukurydzy (Zea mays)” otrzyma 34 210,00 zł;
 • dr Łukasz Pepłowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na wyjazd badawczy pt. „Badanie metodami modelowania komputerowego termostabilności hydratazy nitrylowej - ważnego enzymu biotechnologicznego” otrzyma 24 838,00 zł;
 • dr Maciej Serowaniec z Wydziału Prawa i Administracji na kwerendę pt. „Najwyższe organy kontroli w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej” otrzyma 6 490,00 zł;
 • dr Artur Słomka z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum na badania wstępne pt. „Ocena krążących mikrocząstek komórkowych o potencjale fibrynolitycznym u pacjentów z dokonanym udarem niedokrwiennym mózgu poddanych leczeniu trombolitycznemu” otrzyma 48 510,00 zł;
 • dr Brygida Świeżawska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na badania wstępne pt. „Określenie udziału kwasu glutaminowego w wiązaniu ATP przez centrum katalityczne cyklaz adenylanowych z Arabidopsis thaliana” otrzyma 49 665,00 zł;
 • dr Damian Walczak z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na wyjazd konferencyjny dotyczący „Społeczno-ekonomicznych uwarunkowań oszczędzania na starość” otrzyma 6 820,00 zł;
 • dr inż. Wojciech Zalewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na badania wstępne pt. „Wsparcie procesów logistycznych w transporcie drogowym z wykorzystaniem systemów telematycznych” otrzyma 40 590,00 zł;
 • dr Piotr Paweł Wasąg z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na badania wstępne pt. „Ekspresja kalretikuliny 3 (CRT3) w rosnącej łagiewce pyłkowej Petunia hybrida” otrzyma 47 080,00 zł;
 • dr Jakub Piotrowski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na badania wstępne pt. „Badanie molekularnego mechanizmu działania białka HMGB-1 (High mobility group box 1 protein) w procesie indukowania nadwrażliwości pirogenowej na lipopolisacharyd u szczura” otrzyma 29 865,00 zł;
 • dr Robert Szczęsny z Wydziału Chemii na wyjazd badawczy „Wytwarzanie cienkich warstw kompozytowych na bazie azotku miedzi z zastosowaniem łączonych technik chemicznych oraz ich charakteryzacja” otrzyma 23 397,00 zł;
 • dr hab. Emilia Wilmowicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na badania wstępne „EPIP - kluczowy element molekularnego szlaku regulującego odcinanie kwiatów u łubinu żółtego” otrzyma 48 840,00 zł;
 • dr Inga Berenika Głuszek z Wydział Nauk Historycznych na wyjazd badawczy „Antyczne Nikonion - analiza i weryfikacja danych z badań archeologicznych 1957-2013” otrzyma 33 576,00 zł;
 • dr Katarzyna Rafińska z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii na badania wstępne „Wpływ struktury oraz kompozycji materiału roślinnego na ekstrakcję wybranych związków biologicznie aktywnych” otrzyma 45 265,00 zł;
 • dr Anna Helmin-Basa z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK na badania wstępne pt. "Ekspresja białka STING w błonie śluzowej żołądka oraz limfocytach i monocytach krwi obwodowej u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori: korelacja z parametrami zapalenia śluzówki żołądka i dystrybucją limfocytów regulatorowych" otrzyma 49 962,00 zł

Pełne listy rankingowe