Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

W biznesowej elicie

2018-07-12

Specjalności z oferty Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK zostały odnotowane w prestiżowym zestawieniu najlepszych kierunków biznesowych świata Eduniversal.

W najnowszym zestawieniu Eduniversal zostały uwzględnione 2 prowadzone przez ekonomistów z UMK specjalności: zarządzanie turystyką i sportem oraz inwestycje i nieruchomości. Wśród wyróżnionych znalazły się również studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. WNEiZ UMK w zestawieniu Eduniversal

Eduniversal to francuska agencja zajmująca się ewaluacją w zakresie szkolnictwa wyższego, twórca zestawienia Eduniversal Business Schools, w którym zostało wyłonionych 1000 najlepszych ośrodków z 154 krajów, w tym UMK i zaledwie 12 innych uczelni z Polski. Ranking Eduniversal Business Schools jest oparty na międzynarodowej reputacji szkół wyższych. Sklasyfikowane w zestawieniu uczelnie i wydziały są podzielone na pięć grup – poziomów doskonałości, oznaczonych odpowiednią liczbą Palm Doskonałości. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK wyróżniony został trzema z nich, co oznacza, że został uznany za doskonały ośrodek, posiadający wzmocnione oddziaływanie międzynarodowe. O tym, do jakiego poziomu doskonałości zostanie przyporządkowana dana uczelnia, decyduje zestaw kryteriów, na które składają się: posiadane akredytacje, miejsca w najważniejszych rankingach szkół biznesu, a także członkostwo w krajowych i międzynarodowych towarzystwach akademickich.