Wiadomości

[fot. Nadesłane] fot. Nadesłane

Zmarł prof. art. mal. Mieczysław Wiśniewski

2018-07-10

W wieku 89 lat zmarł prof. art. mal. Mieczysław Wiśniewski, emerytowany nauczyciel akademicki UMK w Toruniu, prodziekan Wydziału Sztuk Pięknych w latach 1972–1975, wieloletni kierownik Zakładu Malarstwa UMK. Pogrzeb odbył się 13 lipca 2018 r. w Toruniu.                            

Mieczysław Wiśniewski (1929-2018) studia artystyczne odbył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w latach 1949-54). Dyplom artysty malarza uzyskał w Katedrze Malarstwa Figuralnego prof. Stanisława Borysowskiego. Pracę dydaktyczną rozpoczął w macierzystej Uczelni, stopień docenta po przewodzie w ASP w Gdańsku otrzymał w 1970 roku. Tytuł profesora sztuk plastycznych otrzymał w 1990 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992 roku. Wykształcił 132 absolwentów kierunku malarstwo (w trybie stacjonarnym).
Artysta stosował różnorodne formy wypowiedzi artystycznej, takie jak malarstwo sztalugowe, malarstwo monumentalne, tworzenie obiektów i form przestrzennych, a także projektowanie i architektura wnętrz.
Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych, uczestniczył w plenerach i sympozjach polskiej awangardy. Swoją sztukę wywodził z abstrakcji, dochodząc do malarstwa strukturalnego wykorzystującego formy geometryczne.
Prace Mieczysława Wiśniewskiego znajdują się w wielu kolekcjach i zbiorach muzealnych polskich oraz zagranicznych.
Prof. art. mal. Mieczysław Wiśniewski był wielokrotnie honorowany za swoje zasługi: został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz „Medalem za zasługi położone dla rozwoju Uczelni”.

Prof. art. mal. Mieczysław Wiśniewski zmarł 7 lipca 2018 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 lipca. Msza św. żałobna została odprawiona o godz. 14:00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Panny Marii 2 w Toruniu.
Po mszy rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa, która miała miejsce na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.