Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Nadesłane] fot. Nadesłane

Edukacyjni innowatorzy

2018-07-03

Członkowie Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych UMK otrzymali grant w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na realizację innowacji społecznej pt. "Wyzwania życia".

Grupa studentów z Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w składzie: Celina Kamecka-Antczak, Anna Nowak, Anna Pawlak, Mateusz Szafrański, Krystyna Popowska, Sandra Wojtas i Klaudia Wos dotyczy stworzenia oraz testowania gry planszowej (środka dydaktycznego) jako narzędzia edukacji seksualnej dla pełnoletnich uczniów szkół specjalnych z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Młodzi naukowcy starali się o pozyskanie grantu przez 7 miesięcy - m.in. brali udział w badaniach naukowych i licznych profesjonalnych szkoleniach.

Opiekunem naukowym przedsięwzięcia jest dr hab. Ditta Baczała prof. UMK, kierownik Katedry Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji UMK.

Grant będzie realizowany przez pół roku w ramach projektu pn. "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.