Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Laureaci w kategoriach nauka, badania naukowe i postęp techniczny [fot. Andrzej Goiński (kujawsko-pomorskie.pl)]

Laureaci w kategoriach nauka, badania naukowe i postęp techniczny

fot. Andrzej Goiński (kujawsko-pomorskie.pl)

Z Nagrodami Marszałka 2018

2018-06-20

Naukowcy z UMK: prof. dr hab. Aleksander Goch, dr Emilia Mikołajewska, dr hab. Ireneusz Grulkowski, dr Lucjan Rutkowski oraz prof. dr hab. Marek Jackowski, dr hab. Jacek Szeliga i dr Jacek Piątkowski zostali 19 czerwca uhonorowani Nagrodami Marszałka 2018. Wśród wyróżnionych znaleźli się prof. dr hab. Wojciech Zegarski oraz dr Maciej Nowacki.

Oto nasi laureaci najważniejszych regionalnych wyróżnień za wybitne dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej w regionie kujawsko-pomorskim:

  • prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy - nagroda zespołowa w kategorii: nauka, badania naukowe, postęp techniczny - za  opracowanie drukowanego w technologii 3D egzoszkieletu pasywnego dla dzieci z osłabieniem sił kończyn górnych. To unikalne w skali krajowej i światowej urządzenie jest efektem interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych badań, które zostały przeprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Collegium Medicum UMK (więcej o egzoszkielecie);

  • dr hab. Ireneusz Grulkowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - nagroda w kategorii: nauka, badania naukowe, postęp techniczny - za badania dotyczące budowy nowej generacji tomografów optycznych OCT opisane w prestiżowym czasopiśmie "Optica" i przeprowadzone we współpracy z zespołem prof. Pablo Atrala z Uniwersytetu w Murcji w Hiszpanii (więcej o nowatorskiej inżynierii optycznej);

  • dr Lucjan Rutkowski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - nagroda w kategorii: ochrona środowiska naturalnego - doceniony za  całokształt  działalności  naukowo-badawczej  i  edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem  osiągnięć  w  dziedzinie  dokumentowania oraz popularyzacji zasobów i walorów przyrodniczych terenu województwa kujawsko-pomorskiego;

  • zespół lekarzy oraz pielęgniarka instrumentariuszka Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, do którego należą prof. dr hab. Marek Jackowski, dr hab. Jacek Szeliga i dr Jacek Piątkowski z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum - nagroda w kategorii: ochrona zdrowia za wprowadzenie nowatorskiej metody leczenia odbytnicy TaTME;
  • prof. dr hab. Wojciech Zegarski i dr Maciej Nowacki z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum - wyróżnienie w kategorii: ochrona zdrowia - za stworzenie Programu Dootrzewnowej Podciśnieniowej Chemioterapii Aerozolem jako nowej metodzie walki z zaawansowanym stadium rakowatości otrzewnej.

Więcej szczegółów (m.in. pełna lista narodzonych i wyróżnionych)

Nagrody Marszałka są przyznawane w trzynastu dziedzinach: gospodarka; fundusze unijne; rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich; nauka, badania naukowe i postęp techniczny; edukacja; kultura; ochrona zdrowia; sport; ochrona środowiska naturalnego; działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka; budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 miała miejsce na scenie letniej przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Wydarzenie uświetnił koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z udziałem Leszka Możdżera.