Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zmarł dr hab. Jerzy Włoch

2018-06-18

W wieku 58 lat zmarł dr hab. Jerzy Włoch, nauczyciel akademicki Wydziału Chemii UMK, specjalista w dziedzinie badania właściwości fizykochemicznych materiałów adsorpcyjnych na bazie węgla i zeolitów. Pogrzeb odbył się na środę 20 czerwca 2018 r. w Toruniu.

Dr hab. Jerzy Włoch urodził się 21 stycznia 1960 r. w Kołobrzegu. Studia na kierunku chemia ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK w 1985 r. W latach 1988-1992 r. był słuchaczem Doktoranckiego Studium Chemii UMK. Rozprawę doktorską pt. „Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych porowatych materiałów zeolitowo-węglowych” obronił w 1996 r. Promotorem był prof. Michał Rozwadowski. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2008 r. za rozprawę pt. „Wyznaczanie współczynników dyfuzji par n-alkanów na izomorficznie podstawionych materiałach zeolitowych typu MFI metodą grawimetryczną”. 
Pracę na UMK rozpoczął w 1986 r. W latach 1986-88 r. pracował w Instytucie Chemii UMK jako asystent w Zakładzie Podstaw Chemii. W 1992 r. został zatrudniony na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK. Do 1997 r. był asystentem, następnie adiunktem w Zakładzie Podstaw Chemii UMK, gdzie pracował w „Zespole syntezy i badania właściwości fizykochemicznych materiałów zeolitowych”. W 1993 r. otrzymał nagrodę zespołową ministra MEN za „Badania nad preparatyką i właściwościami fizykochemicznymi nowych materiałów zeolitowych”. W latach 2009-2018 aktywnie współpracował z prof. dr. hab. Arturem Terzykiem, wspólnie prowadzili badania nad zjawiskami molekularnymi w procesach adsorpcji na różnorodnych materiałach węglowych.

Dr hab. Jerzy Włoch zmarł 12 czerwca 2018 r. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 20 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu (II brama od ul. Gałczyńskiego).
Autokar został podstawiony o godz. 13:30 przy Auli UMK.