Wiadomości

[fot. Nadesłane] fot. Nadesłane

Medalowe innowacje biologów

2018-06-06

Wynalazek zespołu naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w składzie: dr hab. Grażyna Dąbrowska (kierownik), dr Justyna Boniecka i mgr Olga Narbutt zdobył medale na X Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi (Rumunia).

Pracowniczki Zakładu Genetyki UMK zostały docenione za wynalazek pn. "Sposób przygotowania materiału siewnego z użyciem biologicznego stymulatora”, który otrzymał Złoty Medal EUROINVENT 2018 oraz Medal Association of Thai Innovation and Invention Promotion.

Jest to innowacyjne rozwiązanie dla rolnictwa. Sposób przygotowania materiału siewnego zapewnia poprawę żywotności i siły kiełkowania nasion, wyrównuje tempo i szybkość pierwszej fazy wzrostu roślin. Zapewnia to wzrost wydajności z upraw i obniżenie kosztów produkcji wysokiej jakości żywności zarówno w konwencjonalnym, jak i ekologicznym systemie uprawy. Wynalazek opracowano z myślą o ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin i nawozów mineralnych negatywnie oddziałujących na zdrowie człowieka i środowisko. Stosowanie wynalazku przyczyni się do poprawy kondycji zdrowotnej populacji ludzkiej, ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności gatunkowej. Jak twierdzą jego autorki „jest inwestycją w kolejne pokolenia” (film promocyjny wynalazku zrealizowany przez UMK TV)

Dorobek naukowców z UMK był prezentowany w Rumunii w ramach działań w Projekcie "KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług" w Programie „Inkubator Innowacyjności+”, realizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK w konsorcjum z „CTT UMK” Spółka z o.o. od lutego 2017 r. Jego kierownikiem jest Tomasz Kompanowski. Głównym celem przedsięwzięcia jest nawiązanie dialogu nauki z biznesem oraz wsparcie badań przedwdrożeniowych (do 100 tys. zł na jeden projekt badawczy). Obecnie w ramach projektu KUBUS prowadzonych jest 16 tego typu badań, które mają doprowadzić do wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwach. Efekty tych działań zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas VI Forum Przedsiębiorczości Akademickiej w listopadzie 2018 r. w Auli UMK.

Targi w Iasi (17-19 maja 2018 r.) zgromadziły blisko 600 innowacyjnych rozwiązań, które zostały zaprezentowane przez wystawców z 34 krajów, m.in. z Bułgarii, Kanady, Egiptu, Iranu, Korei, Malezji, Mołdawii, Rosji, Hiszpanii, Tajwanu, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Chorwacji oraz Polski. Ponad połowę wynalazków stanowiły rozwiązania rumuńskie. Imprezę zorganizowały następujące instytucje: Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej), Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi, Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Iasi, Uniwersytet Medycyny i Farmacji Grigore T. Popa w Iasi oraz The National Institute for Research and Development in Environmental Protection (Narodowy Instytut Badań i Rozwoju w Dziedzinie Ochrony Środowiska).