Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Nadesłane

Nadesłane

Debaty na 50-lecie WNEiZ

2018-05-29

Debata pn. „Międzynarodowe przepływy kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich z udziałem Polski” odbyła się w dniu 14 maja 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości UMK w ramach obchodów 50-lecia WNEiZ.

W dyskusji wzięli udział wybitni specjaliści z zakresu problematyki internacjonalizacji - uczeni reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski, eksperci z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz przedstawiciele biznesu. Debata toczyła się w dwóch zasadniczych obszarach:

  • bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - ocena wpływu na gospodarkę kraju (paneliści: prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; prof. dr hab. Zbigniew Zimny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Paweł Lulewicz, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Elżbieta Płoska, przedstawiciel zarządu CPP Toruń Pacific)

oraz

  • aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą - czynniki i skutki (paneliści: prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; dr Krzysztof Senger, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu; dr Paweł Neumann, przedstawiciel zarządu TZMO SA).

Wprowadzenie do obu części przedstawił zespół UMK.

Była to już trzecia z poświęconych ważnym problemom gospodarki Polski i świata debat przeprowadzonych na WNEiZ w ramach obchodów okrągłego jubileuszu Wydziału. Do tej pory dyskutowano o "Transformacji polskiej gospodarki" oraz "Kształceniu ekonomistów w Polsce".

Przez pięćdziesiąt lat Wydział ekonomistów z UMK konsekwentnie realizował postawione cele rozwojowe. Z pełną determinacją budował potencjał intelektualny oraz materialny na miarę nowoczesnej europejskiej  jednostki naukowej  i dydaktycznej. Skutecznie zabiegał o wzniesienie obecnego gmachu – noszącego nazwę Collegium Jana Pawła II. Pod koniec trzydziestolecia swego istnienia Wydział, jako pierwszy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, przyjął ambitną strategię rozwoju na kolejne lata. Wytyczyła ona trudną drogę do osiągnięcia pozycji liczącego się w świecie ośrodka naukowego, posiadającego zdolność czynnego uczestnictwa w głównych nurtach badań światowych obejmujących  dziedzinę nauk ekonomicznych, a także cenionego przez studentów z kraju i z zagranicy miejsca odbywania studiów. Buduje własną tożsamość, której wyróżnikiem jest nauczanie i kreowanie  odpowiedzialności biznesowej oraz prowadzenie projektów naukowo-badawczych w tej dziedzinie. Pomimo fundamentalnych różnic ustrojowych, dzielących początek i czas obecny, Wydział w całym okresie swej historii z właściwą rzetelnością prowadził badania naukowe i dążył niezmiennie, z pełną determinacją  do nauczania według programów studiów zapewniających poznawanie przez jego studentów światowego dorobku naukowego.  Jako jeden z pierwszych w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych podjął badania empiryczne transformacji polskiej gospodarki, które przyniosły wiele cennych opracowań naukowych rzucających snop światła na przebieg i skutki tego epokowego procesu. W kilku obszarach badawczych stał się wiodącym polskim ośrodkiem, tworząc uznane szkoły naukowe. W ten sposób dołączył do najwyżej notowanych w Polsce i cenionych na świecie ośrodków naukowych, kształcących ekonomistów i menedżerów, o czym świadczą: krajowe akredytacje z wyróżnieniem prowadzonych kierunków studiów; akredytacja AACSB; podjęcie działań na rzecz pozyskania kolejnych, najwyżej cenionych akredytacji światowych, jakimi są EQUIS i AMBA; umiejscowienie dwóch z realizowanych programów na liście stu najlepszych na świecie; liczne prestiżowe wyróżnienia pracowników i studentów, których przykładem może być nadanie pracownikowi Wydziału tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i dwóm pracownikom tego zaszczytnego tytułu przez uczelnie z zagranicy, zwycięstwo zespołu studentów Wydziału w prestiżowym  światowym konkursie L’Oreal e-Strat Challenge 2002 i zdobycie w przez nich tytułu mistrzów świata (wcześniej mistrzów Europy). Więcej o historii WNEiZ UMK

Galeria zdjęć