COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 Wiadomości

Konkurs "Olimpijczycy" dla kandydatów

2018-06-12

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu wraz z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego organizują kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu "Olimpijczycy" dla kandydatów na studia. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 lipca 2018 r. (o godz. 23:59).

Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami bądź finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach z oferty Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, a w szczególności na fizyce lub fizyce technicznej, ale nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

Nagrodę stanowią stypendia naukowe w wysokości 2000 zł, 1700 zł, 1400 zł brutto miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego roku studiów (10 miesięcy) na WFAiIS UMK.

Sponsorami stypendiów są: Apator S.A., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego przy UMK.

By wziąć udział w konkursie należy do 13 lipca 2018 r. przesłać na adres: kontakt@fizyka.umk.pl zgłoszenia wraz z życiorysem uczestnika konkursu, kopią świadectwa maturalnego, opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), zainteresowań kandydata oraz planów naukowych, dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

Ogłoszenie listy tegorocznych laureatów konkursu „Olimpijczycy” odbędzie się 24 lipca 2018.

Regulamin Konkursu „Olimpijczycy" 2018

Karta zgłoszenia do Konkursu „Olimpijczycy” 2018