Wiadomości

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec [fot. Andrzej Romański]

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec

fot. Andrzej Romański

Nowi profesorowie

2018-04-27

Dwóch naukowców z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: prof. dr hab. Szymon Olszaniec oraz emerytowany prof. dr hab. Jarosław Porazinski odebrało z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie.

Uroczystość odbyła się 25 kwietnia 2018 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Oprócz Profesorów z UMK nominacje otrzymało 50 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki. Szczegóły

Szymon Olszaniec - urodził się 11 września 1968 r. w Bydgoszczy. W 1993 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym UMK. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1998 r. przedstawiając rozprawę pt. Julian Apostata jako reformator religijny (promotor: prof. dr hab. Maria Jaczynowska). Habilitację uzyskał w 2009 r. na podstawie pracy Comites consistoriani w wieku IV. Studium prosopograficzne elity dworskiej Cesarstwa Rzymskiego 320 – 395, Toruń 2007. W latach 1998 – 2016 był adiunktem, zaś od 2016 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Historycznych UMK, w Instytucie Historii i Archiwistyki.  Aktualnie w polu jego zainteresowań badawczych znajdują się: historia Cesarstwa Rzymskiego i historia Bizancjum, a zwłaszcza historia społeczna (szczególnie prosopografia) i ustroju (administracji, urzędów). Do chwili obecnej jest m.in. autorem czterech monografii oraz kilkudziesięciu artykułów, rozdziałów w monografiach i prac popularnonaukowych.  Prowadził badania w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. Freie Universität w Berlinie, Institute of Classical Studies w Londynie, École française de Rome, Deutsches Archäologisches Institut in Rome). Jest członkiem szeregu stowarzyszeń naukowych m.in. The Society for the Promotion of Roman Studies z siedzibą w Londynie i Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, zasiada też w Radzie Redakcyjnej periodyku Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe.

Jarosław Porazinski - urodził się 9 marca 1950 r. w Bydgoszczy. W 1976 r. ukończył historię na UMK w Toruniu. W 1981 r. uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy pt. "Sejm lubelski w 1703 roku. Geneza rozbicia wewnętrznego w Rzeczypospolitej na pocz. XVIII wieku". Promotorem obu prac był prof. dr hab. Jacek Staszewski. Habilitował się w 1999 r. również na UMK. Tytuł habilitacji: "Epihania Poloniae. Orientacje i postawy polityczne szlachty polskiej w dobie wielkiej wojny północnej (1702-1710)". Pracę na UMK rozpoczął w 1981 r. Pracował w Zakładzie Historii Powszechnej i Polski XVI-XVIII w. Do 2004 r. sprawował funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu.