Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zmarł doc. dr hab. Jerzy Kotas

2018-04-19

W wieku 86 lat zmarł doc. dr hab. Jerzy Kotas, emerytowany pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, wieloletni kierownik Zakładu Logiki Matematycznej, a następnie Zakładu Logiki i Geometrii. Pogrzeb odbył się w Toruniu w poniedziałek 23 kwietnia.

Jerzy Kotas urodził się dnia 5 kwietnia 1932 r. w Nowym Młynie (powiat Włocławek). Był uczniem prof. Stanisława Jaśkowskiego, autorem wielu prac naukowych z zakresu logiki matematycznej. Na UMK w Toruniu pracował od 1 września 1957 r. do przejścia na emeryturę tj. do 30 września 1997 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie logiki matematycznej uzyskał 22 marca 1972 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Systemy logiczne z implikacjami a teorie quasi-implikatywnych algebr".
Doc. dr hab. Jerzy Kotas był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Został również odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Doc. dr hab. Jerzy Kotas zmarł 18 kwietnia 2018 r. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 23 kwietnia 2018 r. O godz. 11:00 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Marii Panny 2 w Toruniu odprawiona została msza święta żałobna. Ceremonia pogrzebowa miała miejsce na Centralnym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grudziądzkiej 192.