Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Kongres o ewolucji języka

2018-04-06

Kongres Evolang, czyli 12th International Conference on the Evolution of Language odbywa się w Toruniu w dniach 16-19 kwietnia. Sympozjum, które jest organizowane przez Wydział Filologiczny UMK, to jedno z ważniejszych humanistycznych wydarzeń tego roku w Polsce. O biologicznych i kulturowych źródłach języka dyskutują naukowcy z 6 kontynentów.

Organizatorami Kongresu są: Wydział Filologiczny UMK, Centrum Badań nad Ewolucją Języka UMK z dr. hab. Przemysławem Żywiczyńskim, prof. UMK oraz dr. Sławomirem Wacewiczem, a także Katedra Filologii Angielskiej UMK.

Evolang to największe na świecie i najbardziej prestiżowe cykliczne sympozjum naukowe poświęcone ewolucji języka. Pierwsza edycja konferencji odbyła się w 1996 roku w Edynburgu. Od tamtej pory spotkania organizowane co dwa lata w: Londynie (1998), Paryżu (2000), Harwardzie (2002), Lipsku (2004), Rzymie (2004), Barcelonie (2006), Utrechcie (2010), Kioto (2012), Wiedniu (2014) i Nowym Orleanie (2016). Konferencje gromadzą po kilkaset osób z całego świata.

W tym roku Evolang odbędzie się w Toruniu, w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki przy ul. Aleja Solidarności 1-3 (16 kwietnia) oraz Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 39-43 (17-19 kwietnia). Obrady będą miały charakter interdyscyplinarny. Wezmą w nich udział uznani w świecie eksperci, zajmujący się takimi obszarami badawczymi jak biologia, językoznawstwo, antropologia, psychologia, sztuczna inteligencja, komunikacja zwierząt i kognitywistyka.

Wykłady plenarne dotyczące ikoniczności języka migowego, pierwotności muzyki wobec języka, ludzkiej i przedludzkiej kultury w kontekście ewolucji języka oraz różnic w umiejętności generalizacji u dzieci i dorosłych, wygłosi czworo znakomitych ekspertów:

  • Prof. Karen Emmorey - czołowa specjalistka w dziedzinie języków migowych i ich neuronalnych podstaw. Kierownik Laboratory for Language & Cognitive Neuroscience na Uniwersytecie w San Diego. W przeszłości m.in. przewodnicząca Działu Językoznawstwa Amerykańskiego Towarzystwa Naukowego (AAAS, wydawca magazynu "Science") oraz członek kolegium redakcyjnego pisma "Language".

  • Prof. Adele Goldberg - należy do grona najwybitniejszych językoznawców kognitywnych. Kieruje Goldberg Lab na Uniwersytecie w Princeton. Regularnie publikuje w najlepszych czasopismach językoznawczych, m.in. w “Language”.

  • Prof. Jerome Lewis - jest czołowym ekspertem w dziedzinie kultury i komunikacji plemion zbieraczy-łowców. Kieruje centrum Anthropology of Sustainability na University College w Londynie.

  • Prof. Andrew Whiten - światowy autorytet w dziedzinie ewolucji kulturowej, prymatologii oraz psychologii poznawczej. Jest autorem ponad 200 publikacji (m.in. w “Nature”) oraz laureatem wielu nagród naukowych, m.in. szkockiej i belgijskiej Akademii Nauk.

Oprócz wykładów plenarnych, organizatorzy zaplanowali: sesje tematyczne, m.in. Human Behavior and Evolution Society; warsztaty poświęcone m.in. początkom i ewolucji szyku zdania, znaczeniu modalności, samoudomowieniu zwierząt a ewolucji języka czy roli archeologii w badaniach źródeł języka; panele dyskusyjne; obrady podczas sesji naukowych; sesje plakatowe; referaty o rzadkich językach (takich jak np. hadza, izolowany język afrykański), a także o komunikacji u naczelnych, świń, ptaków, nietoperzy czy fok; wydarzenia towarzyszące. Łącznie odbędzie się ok. 180 wystąpień.

Kongres zostanie poprzedzony sesjami satelickimi (15 kwietnia), które będą miały miejsce w Collegium Humanisticum UMK przy ul. Bojarskiego 1.

Wśród partnerów Evolang 12 są: towarzystwa naukowe w Polsce (Polish Society for Human and Evolution Studies) i na świecie (Human Behavior and Evolution Society), instytucje kulturalne (Copernicus Center, Toruńska Agenda Kulturalna), czołowe wydawnictwa naukowe (John Benjamins Publishing Company, Oxford University Press, MIT Press) oraz media (TVP, Radio PiK, Radio Gra). Konferencja będzie relacjonowana w magazynie naukowym „Science”.

Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęli: JM Rektor UMK, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent Miasta Torunia, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Powiatu Toruńskiego.

Chętni mogą wziąć udział w częściach otwartych konferencji:

  • sesjach satelickich w niedzielę 15 kwietnia w Collegium Humanisticum UMK (szczegóły);
  • otwarciu konferencji i wykładach (godz. 15:00-18:00) w poniedziałek 16 kwietnia w CKK Jordanki (do limitu dostępnych miejsc siedzących).

W ramach konferencji w poniedziałek 16 kwietnia o godz. 19:30 w CKK Jordanki odbędzie się koncert "Evolang 12" w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Kwartet zagra znane miniatury kompozytorów różnych epok od baroku do współczesności. Wstęp jest bezpłatny po wcześniejszej potwierdzonej rejestracji - osoby zainteresowane powinny wysłać zgłoszenie elektroniczne (zawierające imię, nazwisko oraz miesiąc urodzenia) na adres: koncert.evolang12@gmail.com. Z tego adresu będą wysyłane potwierdzenia rejestracji.

Udział w sesjach w dniach 17-19 kwietnia w Hotelu Filmar również wymaga rejestracji - osoby zainteresowane proszone są o kontakt elektroniczny z Sekretarzem konferencji: julietrz09@gmail.com (w temacie wiadomości: sesje w Filmarze).

https://www.facebook.com/EvoLang2018/
https://evolang.cles.umk.pl
https://twitter.com/EvolangConf

W piątek 13 kwietnia o godz. 19:10 w Programie 1. Polskiego Radia można było wysłuchać audycji pt. "Eureka" poświęconej Kongresowi Evolang 12. W programie wystąpili naukowcy z Wydziału Filologicznego UMK - dr hab. Przemysław Żywiczyński oraz dr Sławomir Wacewicz, którzy opowiedzieli zarówno o samej konferencji, jak i o zagadnieniach, które będą na niej poruszane.

Galeria zdjęć

Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański] Kongres Evolang (CKK Jordanki, 16.04.2018) [fot. Andrzej Romański]