Wiadomości

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przedstawiał założenia ustawy środowisku akademickiemu podczas kilku wizyt w Toruniu [fot. Andrzej Romański]

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przedstawiał założenia ustawy środowisku akademickiemu podczas kilku wizyt w Toruniu

fot. Andrzej Romański

Projekt Ustawy 2.0 zaakceptowany przez rząd

2018-03-20

Prace nad projektem Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawą 2.0, wkraczają w decydującą fazę. 20 marca 2018 r. projekt został zaakceptowany przez Radę Ministrów.

W prace nad ustawą zaangażowało się środowisko akademickie, w tym takie gremia jak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytucje te popierają zasadnicze kierunki regulacji zawartych w projekcie ustawy, a także wskazują na konieczność istotnego wsparcia finansowego procesu jej skutecznego wdrożenia.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z 13 października 2017 r.

Uchwała Prezydium KRASP z 29 stycznia 2018 r.

Uchwała RGNiSW z 9 listopada 2017 r.

Uchwała RGNiSW z 8 marca 2018 r.

Raporty z prac Komisji Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP

Odpowiedź przewodniczącego Narodowego Kongresu Nauki prof. Jarosława Górniaka na „Apel o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina” podpisany przez 150 osób