Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zmarła dr Halina Rosa

2018-02-27

25 lutego 2018 r. zmarła dr Halina Rosa, emerytowany pracownik Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Pogrzeb zaplanowano na 3 marca. Odbędzie się w Wałbrzychu-Szczawienku.

Dr Halina Rosa od czasu ukończenia studiów w 1971 roku pracowała w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. Należała do pierwszych absolwentów specjalności konserwacja papieru i skóry na UMK. Aktywnie tworzyła i rozwijała program zajęć dydaktycznych, dając zaczątek ich obecnego kształtu. W 1985 roku obroniła pracę doktorską pt. „Opracowanie metod sztucznego postarzania papieru dla badań konserwatorskich” wykonaną pod kierunkiem prof. Alicji Strzelczyk. Była opiekunem 88 prac dyplomowych i 57 prac magisterskich. W 1997 roku - wspólnie z konserwatorami i bibliotekarzami - zorganizowała akcję ratowania po powodzi książek i archiwaliów z Wrocławia i Opola. Brała udział w programach badawczych Zakładu, wśród nich znalazły się m.in. takie projekty jak "Kwaśny papier – ratowanie w skali masowej polskich zbiorów książek i archiwaliów XIX i początku XX wieku", "Biotechnologia w konserwacji zabytków". Aktywnie działała w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego, w sekcji konserwatorskiej. Prowadziła Toruńskie Stowarzyszenie dla Ratowania Książek i Archiwaliów po Powodzi. Była autorką wielu publikacji z dziedziny konserwacji i badań konserwatorskich.
Głównym tematem Jej zainteresowań badawczych i konserwatorskich były obiekty zabytkowe na podłożu pergaminowym i skórzanym. Opracowała szereg zagadnień związanych z tym rodzajem zabytków i metod ich konserwacji-restauracji. Utrzymywała kontakty z wieloma bibliotekami i muzeami w Polsce. Starała się propagować profilaktykę i programowanie prac konserwatorskich w tych instytucjach. Była nauczycielem wielu pokoleń konserwatorów zabytków. W 2013 roku przeszła na emeryturę.

            Uroczystości pogrzebowe dr Haliny Rosy odbędą się w sobotę 3 marca 2018 roku w Wałbrzychu – Szczawienku. Msza św. żałobna rozpocznie się o godz. 14:00 w kościele p.w. św. Anny przy ul. Henryka Wieniawskiego 6.