Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Na prestiżową akredytację EQUIS

2018-01-11

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na pozyskanie międzynarodowej akredytacji EQUIS (European Quality Improvement System).

Środki zostały przyznane w ramach ministerialnego projektu pozakonkursowego pn. „Akredytacje zagraniczne”. Jest on realizowany w ramach działania 3.3 „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem przedsięwzięcia jest uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Ich wykaz znajduje się w „Katalogu kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości”.

Akredytacja EQUIS jest przyznawana przez European Foundation for Management Development (EFMD). To jedna z trzech najbardziej uznanych i rozpoznawalnych globalnie (obok akredytacji AACSB, którą od 2015 r. posiada WNEiZ UMK oraz akredytacji AMBA dla programów MBA) akredytacji dla uczelni i wydziałów biznesowych na świecie. Razem tworzą najbardziej nobilitujące dla szkół biznesu na świecie tzw. "trzy korony akredytacyjne", które stanowią podstawę uwzględnienia i oceny uczelni m.in. w rankingach "Financial Times" i "The Economist".

Wniosek ekonomistów z UMK znalazł się w grupie 20 rekomendowanych do finansowania projektów zatwierdzonych przez zespół ds. oceny wniosków i zaakceptowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 grudnia 2017 r. Łącznie MNiSW przekaże polskim uczelniom w tej odsłonie projektu „Akredytacje zagraniczne” ok. 2,6 mln zł.