Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Zmarła dr hab. Elżbieta Kostowska-Watanabe

2017-12-18

14 grudnia 2017 r. zmarła dr hab. Elżbieta Kostowska-Watanabe, wieloletni pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Pogrzeb odbył się w czwartek 21 grudnia 2017 r. w Pabianicach.

Dr hab. Elżbieta Kostowska-Watanabe była autorką wielu publikacji z zakresu problematyki równości społecznej, kulturowych aspektów zarządzania, społecznych ról kobiet w wielokulturowych społecznościach, obcości etnicznej i kulturowej.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 21 grudnia 2017 r. Odbyły się w Pabianicach. Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się o godz. 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym.

Elżbieta Kostowska-Watanabe ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim i została zatrudniona na stanowisku asystenta. W 1978 r. obroniła w IS UW pracę doktorską pt. „Idea równości społecznej“ i otrzymała stanowisko adiunkta. W 1979 r. wyjechała do Japonii, gdzie w latach 1985-2003 zatrudniona była jako wykładowca socjologii na Uniwersytecie Chuo (w Instytucie Socjologii na Wydziale Literatury) w Tokio, a także na Uniwersytecie Chiba i Uniwersytecie Rikkyo. W Tokio brała udział w pracach grupy badawczej zajmującej się „Świadomością równości społecznej w społeczeństwie Japonii” (pod kierunkiem prof. A. Ishikawy). Była również wieloletnim członkiem japońskiego Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Kobietami (jap. Kokusai Josei Gakkai) i brała udział w jego pracach badawczych. Oprócz tego była jedną z założycielek pierwszej polonijnej organizacji w Japonii – Klubu Polskiego i pełniła przez 2 lata funkcję prezesa Klubu. Przez 3 lata była redaktorem dwumiesięcznika „Gazeta Klubu Polskiego w Japonii”, pisma znajdującego się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Po powrocie do Polski w 2003 r. została zatrudniona w Katedrze Etnologii UMK, od 2006 r. na stanowisku adiunkta. W latach 2007-2010 pełniła funkcję prezesa Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W latach 2008-2011 była kierownikiem kilkuosobowego zespołu badawczego, realizującego projekt pn. „Japonia w procesie przemian”, na który otrzymała grant MNiSW. Była także opiekunem Międzywydziałowego Koła Naukowego Języka i Kultury Japońskiej WAFU.