Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

UMK w ścisłej czołówce szkół biznesu

2017-11-10

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK znalazł się w piątce najlepszych polskich szkół biznesu w zestawieniu Eduniversal Business Schools. Wydziałowi zostały przyznane również trzy (w pięciostopniowej skali) Palmy Doskonałości.

Eduniversal – francuska agencja zajmująca się ewaluacją w zakresie szkolnictwa wyższego, ogłosiła wybór najlepszych szkół biznesu na świecie, oparty na ich międzynarodowej reputacji. Znalazło się w nim 1000 najlepszych ośrodków ze 154 krajów, w tym zaledwie 13 z Polski.

Sklasyfikowane w zestawieniu uczelnie i wydziały zostały podzielone na pięć grup – poziomów doskonałości, oznaczonych odpowiednią liczbą Palm Doskonałości. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK wyróżniony został trzema z nich, co oznacza, że został uznany za doskonały ośrodek, posiadający wzmocnione oddziaływanie międzynarodowe. O tym, do jakiego poziomu doskonałości zostanie przyporządkowana dana uczelnia, decyduje zestaw kryteriów, na które składają się: posiadane akredytacje, miejsca w najważniejszych rankingach szkół biznesu, a także członkostwo w krajowych i międzynarodowych towarzystwach akademickich.

Wśród polskich uczelni z trzema Palmami Doskonałości WNEiZ UMK został oceniony najwyżej, co potwierdza jego dobrą reputację w środowisku akademickim – o kolejności ośrodków w obrębie poszczególnych poziomów decyduje bowiem głosowanie dziekanów wydziałów ujętych w zestawieniu.

Warto podkreślić, że w zestawieniu wysoko uplasowały się 2 specjalności prowadzone przez WNEiZ UMK: Zarządzanie turystyką i sportem oraz Inwestycje i nieruchomości. Wśród wyróżnionych znalazły się również studia Excecutive Master of Business Administration (szczegóły).

W krajowym zestawieniu najwyżej oceniony został Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (pięć Palm Doskonałości), za którym uplasowały się: Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - z czterema Palmami Doskonałości.

Polskie szkoły biznesu w Eduniversal