Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Wysoko w rankingu wybitnych publikacji

2017-09-26

UMK w Toruniu znalazł się na wysokim 5. miejscu wśród polskich uczelni akademickich w najnowszej odsłonie prestiżowego rankingu Nature Index 2017.

Nature Index uwzględnia liczbę i wartość artykułów naukowych, opublikowanych przez autorów z danej instytucji w najważniejszych i najbardziej wpływowych czasopismach, poświęconych naukom przyrodniczym. Zestawienie obejmuje publikacje z 68 tytułów, których selekcji dokonał zespół czynnych naukowców, niezależny od autora rankingu - Nature Research. Punktowane są zarówno teksty przygotowane samodzielnie, jak i we współpracy z naukowcami z innych jednostek. Tabela Nature Index dostarcza aktualnych informacji o wynikach pracy naukowej, pozwala również porządkować je w według instytucji, kraju lub regionu.

5. lokata oznacza, że UMK w zestawieniu Nature Index 2017 wyprzedza w kategorii uczelni akademickich m.in. Uniwersytety: im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Gdański, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechnikę Warszawską.

Najlepszą uczelnią na świecie w tym zestawieniu jest Harvard University.

Ranking uwzględnia również podział na 4 kategorie związane z tematem artykułów: chemię, nauki o ziemi i środowisku, fizykę i astronomię oraz nauki o życiu. Pod względem liczby artykułów, których autorami bądź współautorami byli naukowcy z UMK, najwięcej publikacji (podobnie jak w ostatnim zestawieniu) ma fizyka i astronomia (40 artykuły, z czego 16 w „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”).

W kategorii grupa czasopism „Nature & Science” UMK zajmuje 3. pozycję w Polsce i ustępuje tylko Uniwersytetowi Warszawskiemu oraz Uniwersytetowi Gdańskiemu.

Więcej na stronie Nature Index 2017