Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

UMK po raz pierwszy w rankingu szanghajskim!

2017-06-30

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został po raz pierwszy odnotowany w prestiżowym Academic Ranking of World Universities – ARWU, najstarszym światowym rankingu szkół wyższych, nazywanym rankingiem szanghajskim.

UMK pojawia się w czwartej setce Global Ranking of Academic Subjects 2017 (na pozycji 301-400) w zakresie nauk przyrodniczych w obszarze badań: matematyka (Mathematics). W zestawieniu 500. najlepszych na świecie ośrodków prowadzących tego rodzaju badania odnotowano tylko siedem polskich uczelni: oprócz UMK w Toruniu - Uniwersytet Warszawski (w przedziale 101-150); w przedziale 201-300: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wrocławski; Akademię Górniczo-Hutniczą (w przedziale 301-400) oraz Politechnikę Wrocławską (401-500).

Ranking bierze pod uwagę przede wszystkim aktywność publikacyjną pracowników naukowych danej dziedziny.

Academic Ranking of World Universities to jeden z trzech najbardziej cenionych i najszerzej komentowanych rankingów szkół wyższych na świecie (obok QS World University Rankings oraz Times Higher Education World University Ranking). Jest on przygotowywany przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju (stąd nazywany często rankingiem szanghajskim). Zestawienie uwzględnia osiągnięcia naukowe i badawcze uczelni wyższych. Twórcy rankingu ARWU biorą pod uwagę m.in. międzynarodowe sukcesy naukowe, liczbę absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę najczęściej cytowanych naukowców, liczbę publikacji w prestiżowych czasopismach „Nature” i „Science”, liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index) etc. Więcej o metodologii.

Najlepszą uczelnią na świecie według rankingu szanghajskiego 2017 jest Harvard University.

Pełny ranking