Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Awans w rankingu wskaźników bibliometrycznych

2017-05-17

UMK w Toruniu odnotował awans w CWTS Leiden Ranking, który bada naukową siłę uczelni w oparciu o publikacje naukowe oraz ich wpływ na rozwój światowych badań. W tegorocznym zestawieniu został sklasyfikowany na 703. miejscu na świecie (awans o 39 pozycji w porównaniu do zeszłorocznej edycji).

Twórca rankingu, The Centre for Science and Technology Studies na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia) to jeden z najbardziej opiniotwórczych ośrodków badawczych zajmujących się polityką naukową oraz badaniem z zakresu bibliometrii. Specyfika CWTS Leiden Ranking, która odróżnia go od innych międzynarodowych zestawień, polega na ukierunkowaniu wyłącznie na pomiar naukowej aktywności uczelni w oparciu o wskaźniki bibliometryczne publikacji indeksowanych w bazie Web of Science oraz współpracę w realizacji projektów badawczych. Edycja 2017 zestawienia została przygotowana na podstawie danych z lat 2012-2015. Obejmuje ona 902 uniwersytety z całego świata.

W zestawieniu krajowym UMK uplasował się na 8. miejscu spośród 19 polskich uczelni uwzględnionych w zestawieniu (w zeszłym roku w lejdejskim podsumowaniu pojawiło się 14 szkół wyższych z Polski).

Ranking stwarza możliwość porządkowania uczelni pod względem samej liczby publikacji oraz ich liczby w poszczególnych zakresach: Top1%, Top10%, Top50%. Wyniki według wybranych kryteriów dostępne są zarówno łącznie dla wszystkich nauk, jak i dla poszczególnych dziedzin - największym odsetkiem najbardziej znaczących publikacji wśród polskich uniwersytetów mogą pochwalić się naukowcy z UMK reprezentujący nauki matematyczne i informatyczne.

W oparciu o udział w ogólnej liczbie własnych publikacji tych, które należą do 10% najbardziej wpływowych na świecie, UMK w Toruniu znalazł się na 6. miejscu w kraju ze wskaźnikiem 6,2%.

Wskaźnikiem, według którego uniwersytety porządkowane są w CWTS Leiden Ranking, jest także współpraca. W tym przypadku ranking uwzględnia ogólną liczbę publikacji powstałych we współpracy z innymi ośrodkami oraz w ramach współpracy międzynarodowej, a także ich liczbę w zależności od odległości pomiędzy jednostkami (poniżej 100 km oraz powyżej 5000 km). W tej części rankingu UMK zajął 8. miejsce w Polsce, mając  jeden z najwyższych w kraju (piąty po Uniwersytecie Warszawskim, AGH w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim i Politechnice Warszawskiej) odsetków publikacji stworzonych wspólnie z najbardziej odległymi ośrodkami (21,2%).

Tegoroczny ranking opublikowano 17 maja.