Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Ranking wybitnych publikacji

2017-03-23

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu odnotował awans w prestiżowym rankingu Nature Index 2017. W zestawieniu uczelni polskich znalazł się na 6. miejscu, co oznacza awans o 2 lokaty w porównaniu z poprzednią odsłoną rankingu.

Nature Index uwzględnia liczbę i wartość artykułów naukowych, opublikowanych przez autorów z danej instytucji w najważniejszych i najbardziej wpływowych czasopismach, poświęconych naukom przyrodniczym. Zestawienie obejmuje publikacje z 68 tytułów, których selekcji dokonał zespół czynnych naukowców, niezależny od autora rankingu - Nature Research. Punktowane są zarówno teksty przygotowane samodzielnie, jak i we współpracy z naukowcami z innych jednostek. Tabela Nature Index dostarcza aktualnych informacji o wynikach pracy naukowej, pozwala również porządkować je w według instytucji, kraju lub regionu.

Wysokie 6. miejsce w Polsce oznacza również, że UMK w zestawieniu Nature Index 2017 wyprzedza m.in. Uniwersytety: im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Łódzki, Śląski oraz Gdański, jak i Politechniki: Gdańską, Łódzką i Śląską.

Na tle innych polskich uczelni UMK zajmuje 4. miejsce pod względem wskaźnika współautorstwa publikacji.

Ranking uwzględnia również podział na 4 kategorie związane z tematem artykułów: chemię, nauki o ziemi i środowisku, fizykę i astronomię oraz nauki o życiu. Pod względem liczby artykułów, których autorami bądź współautorami byli naukowcy z UMK, najwięcej publikacji (podobnie jak w ostatnim zestawieniu) ma fizyka i astronomia (43 artykuły, z czego 15 w „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”). W kategorii grupa czasopism „Nature & Science” UMK zajmuje 2. pozycję (wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu) i ustępuje tylko Uniwersytetowi Warszawskiemu.

Wśród szkół wyższych w Europie ujętych w Nature Index 2017 UMK zajmuje 304. lokatę.

Polskie zestawienie obejmuje 48 szkół wyższych. Na czele uplasował się Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. UMK jest jedyną uczelnią z województwa kujawsko-pomorskiego, która została sklasyfikowana w rankingu.

Ranking Nature Index 2017 jest oparty na danych z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.