Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Razem dla humanistyki

2015-07-07

UMK jest jednym z 18 podmiotów (uczelni, bibliotek, instytutów naukowych), które weszły w skład polskiego konsorcjum humanistyki cyfrowej DARIAH-PL. Polska grupa ma szansę dołączyć wkrótce do europejskiej sieci.

Celem konsorcjum jest rozwój humanistyki cyfrowej w Polsce oraz współpraca w jej zakresie, polegająca m.in. na wymianie myśli, tworzeniu nowych narzędzi i prowadzeniu wspólnych projektów badawczych.

DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanitie) jest największym w historii polskiej humanistyki konsorcjum naukowym. To również drugie obok niemieckiego, największe tego typu porozumienie w Europie.

Jednym z zadań konsorcjum jest przygotowanie i koordynacja przystąpienia Polski do europejskiej infrastruktury DARIAH-ERIC, w ramach której prowadzone będą międzynarodowe badania związane z humanistyką cyfrową. Zielone światło w tej kwestii dała pod koniec czerwca Rada Ministrów, która zdecydowała, że polskie konsorcjum może ubiegać się o członkostwo w europejskiej sieci. Ostateczna decyzja należy do generalne zgromadzenie państw członkowskich DARIAH-ERIC. Ma ona zapaść w ciągu kilku miesięcy. Współpraca oznacza włączenie się polskich badaczy w badania międzynarodowe oraz możliwość skorzystania z doświadczeń i technik innych państw.

DARIAH-ERIC składa się obecnie z piętnastu państw-założycieli. W skład konsorcjów poszczególnych państw weszły najbardziej liczące się instytucje europejskie. Krajem-gospodarzem jest Francja.

Przedstawicielem UMK w radzie polskiego konsorcjum jest prof. Danuta Dziawgo, prorektor do spraw ekonomicznych i rozwoju. Koordynatorem DARIAH-PL jest Uniwersytet Warszawski.

Lista jednostek tworzących DARIAH-PL.