Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Prof. Styczyński podczas zabiegu [fot. Collegium Medicum]

Prof. Styczyński podczas zabiegu

fot. Collegium Medicum

Prorektor dawcą

2012-11-13

Prorektor UMK ds. Collegium Medicum prof. Jan Styczyński jest pierwszym w Polsce transplantologiem, który został dawcą szpiku kostnego.

Naukowcowi z Collegium Medicum UMK pobrano komórki krwiotwórcze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

 

Rozmowa z prorektorem Styczyńskim dotycząca zabiegu, którą przeprowadziła Agnieszka Milik-Skrzypczak z Działu Promocji i Informacji Collegium Medicum.

 

Prof. Jan Styczyński ma 49 lat, jest kierownikiem Pracowni Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Collegium Medicum UMK. Kieruje również Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego dla Dzieci w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Później pracował jako asystent w Katedrze i Klinice Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W roku 1996 obronił pracę doktorską. W 1994 roku uzyskał I stopień specjalizacji z pediatrii, w 1997r II stopień specjalizacji z pediatrii, w 2004 z onkologii i hematologii dziecięcej oraz z transplantologii klinicznej. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny profesor Styczyński otrzymał w 2005 roku, w 2011 odebrał nominację profesorską.

Obecnie profesor Jan Styczyński realizuje wiele projektów naukowych w ramach zagadnień związanych z przeszczepianiem szpiku i komórek hematopoetycznych i jest międzynarodowym autorytetem w tej dziedzinie. Profesor Jan Styczyński jest również uznanym międzynarodowym specjalistą w zakresie oporności na cytostatyki oraz zakażeń wirusami hepatotropowymi u dzieci z chorobami nowotworowymi.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, American Society of Hematology (ASH) oraz European Blood and Marrow Transplantation Group (EBMT). W ramach EBMT jest aktywnym członkiem Pediatric Diseases Working Party oraz Infectious Diseases Working Party.

W roku 2010 został nominowany na stanowisko sekretarza Infectious Diseases Working Party w European Blood and Marrow Transplantation Group. Jest jedynym Polakiem, ekspertem w grupie ECIL, ustalającej rekomendacje dla ośrodków europejskich w zakresie postępowania w zakażeniach u pacjentów z chorobami hematologicznymi i poddawanymi transplantacji szpiku.