Wiadomości

[fot. Nadesłane] fot. Nadesłane

Zmarł prof. dr hab. Józef Słomiński

2018-02-26

24 lutego 2018 r. zmarł prof. dr hab. Józef Słomiński, emerytowany nauczyciel akademicki z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, zasłużony dla rozwoju toruńskiej matematyki dyrektor Instytutu Matematyki UMK w latach 1969-1975. Pogrzeb odbył się w Toruniu w piątek 2 marca.

Profesor Józef Słomiński urodził się w 1929 roku w Sierpcu. Całe życie naukowe Profesora związane było z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym wykładał w latach 1953-1999. W 1951 r. ukończył na UMK studia matematyczne, na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem prof. Stanisława Jaśkowskiego. Po krótkim okresie pracy w szkole, w 1953 roku Profesor rozpoczął studia aspiranckie pod kierunkiem prof. Jerzego Łosia. Polem badań naukowych Profesora Słomińskiego była algebra uniwersalna. W 1957 roku obronił pracę doktorską (wówczas kandydacką). Była to pierwsza algebraiczna rozprawa doktorska obroniona w Toruniu. Praca pt. "The theory of abstract algebras with infinitary operations" była przez wiele lat jedną z podstawowych w zakresie algebry uniwersalnej. W 1961 roku habilitował się na podstawie dysertacji pt. "O wyznaczaniu postaci kongruencji w abstrakcyjnych algebrach z równościowo definiowanymi stałymi elementami". Tytuł profesora uzyskał w 1970 roku.
W roku 1969 Profesor utworzył Zakład Algebry i Teorii Liczb, przekształcony po kilku latach w Zakład Algebry Uniwersalnej i Informatyki. Kierując nim przez wiele lat, Profesor wychował liczne grono pracowników naukowych, którzy kontynuowali Jego prace badawcze. Profesor Słomiński był również w sposób szczególny zaangażowany w działania dydaktyczne - w czasie swojej pracy na Uniwersytecie wypromował kilkuset magistrów matematyki. W latach siedemdziesiątych Profesor zainteresował się teorią automatów, stając się w ten sposób prekursorem i inicjatorem badań w zakresie matematycznych podstaw informatyki. Był też jednym z inicjatorów utworzenia pierwszego na UMK Ośrodka Obliczeniowego. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX w. Profesor Słomiński pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki UMK. W latach 1967-1971 był rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy.

Msza św. żałobna rozpoczęła się 2 marca 2018 r. o godz. 12:00 w kościele pw. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza przy ul. Rybaki 59 w Toruniu. Bezpośrednio po niej odbył się pogrzeb na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.