Wiadomości

Stypendia dla naszych studentów

2017-11-27

54 studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znalazło się w gronie laureatów stypendium przyznawanego przez prezydenta Torunia w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

W roku akademickim 2017/2018 studentom toruńskich uczelni przyznane zostały 73 stypendia na łączną kwotę 262 800 zł. Wsparcie w wysokości 400 zł miesięcznie laureaci otrzymają przez 9 miesięcy - w okresie od października 2017 roku do czerwca 2018 r.

Aby uzyskać stypendium, studenci musieli pochwalić się m.in. terminowym zaliczeniem kolejnych lat studiów, średnią ocen nie niższą niż 4,5, a także aktywnością naukową bądź artystyczną. O stypendia ubiegać się mogli również studenci I roku – w ich przypadku pod uwagę brana była m.in. średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (nie niższa niż 4,5), a także uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Celem programów stypendialnych jest zachęcenie najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów w Toruniu i zatrzymanie najzdolniejszych absolwentów w naszym mieście.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o godz. 14:30 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu przy ul. Przedzamcze 11/15.

Więcej informacji i lista stypendystów