Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Wyróżnienie dla prof. Salmonowicza

2017-11-17

22 listopada w Pracowni Pomorzoznawczej Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz został uhonorowany Dyplomem Członkostwa Honorowego Instytutu Kaszubskiego.

Inicjatorami przedsięwzięcia są Stacja Naukowa i Komisja Kaszubska Polskiej Akademii Umiejętności oraz Instytut Kaszubski w Gdańsku.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00.

Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz  - emerytowany profesor zwyczajny nauk prawnych, wieloletni kierownik Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce na Wydziale Prawa i Administracji UMK, specjalizujący się w historii nowożytnej, historii państwa i prawa Polski i Europy, a zwłaszcza Niemiec, Francji i Włoch. Obok historii prawa, badacz dziejów politycznych oraz dziejów oświaty, kultury i nauki. Ponadto zajmujący się także historią najnowszą – okupacją hitlerowską, Polskim Państwem Podziemnym, Powstaniem Warszawskim i okresem stalinowskim. W 1954 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1960 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora nauk prawnych pod kierunkiem prof. Karola Koranyiego. W tym samym roku został zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam w 1966 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy "Prawo karne oświeconego absolutyzmu". W 1966 roku przeniósł się do Torunia i związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. W 1970 r. został aresztowany z przyczyn politycznych za działalność opozycyjną. Od 1972 roku przeszedł do pracy w Instytucie Historii PAN, do Zakładu Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu, któremu poświęcił wiele lat swego życia zawodowego, wykonując i kierując fundamentalnymi dla dziejów Pomorza badaniami. W 1981 r. został zrehabilitowany i powrócił na Wydział Prawa i Administracji UMK, gdzie w 1982 r. objął nowo otworzony Zakład Dawny Prawa Niemieckiego, a następnie Katedrę Historii Prawa Niemieckiego w Polsce, którą kierował do 2004 r. W 1983 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii PAN, a w 1989 roku tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych. Był lub nadal jestem członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych oraz komitetów naukowych PAN, jest czynnym członkiem PAU. Wielokrotnie wykładał na uniwersytetach francuskich i niemieckich. Jest autorem 1100 prac naukowych i popularnonaukowych. Opublikował ponad 40 książek, w tym wydaną czterokrotnie biografię „Fryderyk Wielki” oraz wznawianą trzykrotnie monografię „Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa”. Jest współautorem wielotomowej „Historii Pomorza”. Wyróżniony został wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności  oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Galeria zdjęć

Dyplom członkostwa honorowego Instytutu Kaszubskiego dla prof. Stanisława Salmonowicza - 22 listopada 2017 [fot. Andrzej Romański] Dyplom członkostwa honorowego Instytutu Kaszubskiego dla prof. Stanisława Salmonowicza - 22 listopada 2017 [fot. Andrzej Romański] Dyplom członkostwa honorowego Instytutu Kaszubskiego dla prof. Stanisława Salmonowicza - 22 listopada 2017 [fot. Andrzej Romański] Dyplom członkostwa honorowego Instytutu Kaszubskiego dla prof. Stanisława Salmonowicza - 22 listopada 2017 [fot. Andrzej Romański] Dyplom członkostwa honorowego Instytutu Kaszubskiego dla prof. Stanisława Salmonowicza - 22 listopada 2017 [fot. Andrzej Romański] Dyplom członkostwa honorowego Instytutu Kaszubskiego dla prof. Stanisława Salmonowicza - 22 listopada 2017 [fot. Andrzej Romański] Dyplom członkostwa honorowego Instytutu Kaszubskiego dla prof. Stanisława Salmonowicza - 22 listopada 2017 [fot. Andrzej Romański] Dyplom członkostwa honorowego Instytutu Kaszubskiego dla prof. Stanisława Salmonowicza - 22 listopada 2017 [fot. Andrzej Romański] Dyplom członkostwa honorowego Instytutu Kaszubskiego dla prof. Stanisława Salmonowicza - 22 listopada 2017 [fot. Andrzej Romański]