Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Biolodzy otworzyli drzwi

2017-09-28

W piątek 29 września po raz czwarty odbył się Dzień Otwarty na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu.

Program wydarzenia obejmował m.in. krótkie wykłady poświęcone ciału człowieka: różnorodność mikroorganizmów zamieszkujących nasz organizm omówiła dr hab. Grażyna Dąbrowska; do świata roślin żyjących w ekstremalnych warunkach zaprosiła dr hab. Agnieszka Piernik; tajemnice regulacji ekspresji genów wyjaśnił dr hab. Janusz Niedojadło. Niezwykle ciekawy był także wykład, na którym dr hab. Jarosław Tyburski, prof. UMK opowiedział jak radzi sobie każdy żywy organizm z wolnymi rodnikami, które powstają pod wpływem różnych czynników środowiska.

Odwiedzający Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK mogli wziąć udział w pokazowych studenckich zajęciach laboratoryjnych z różnorodnych dziedzin biologii: zobaczyć komórki drożdży i dowiedzieć się jaką rolę spełniają w badaniach molekularnych, obejrzeć symbionty bakteryjne i grzybowe w tkankach roślinnych oraz mikroorganizmy zaangażowane w ich rozkład, ocenić wrażliwość porostów na zanieczyszczenia środowiska, czy zajrzeć do wnętrza kwiatu i zobaczyć wzrost łagiewki pyłkowej. Dla pasjonatów świata zwierząt organizatorzy przygotowali m.in. warsztaty umożliwiające poznanie architektury wnętrza gniazda pszczoły miodnej i jej zachowań, spotkanie poświęcone różnym gatunkom zwierząt bezkręgowych zamieszkujących zbiorniki wodne i ich wpływowi na środowisko oraz znaczenie dla człowieka etc. Można było również przyjrzeć się z bliska czaszkom różnych kręgowców. Dla osób, które chciałyby zgłębić tajemnice własnego organizmu, zaprezentowane zostaną możliwości i sposoby badań człowieka żywego oraz szczątków ludzkich jako źródła wiedzy o ewolucji oraz życiu i śmierci człowieka. Ponadto naukowcy z WBiOŚ UMK pokazali jak oznaczać grupy krwi w układzie AB0 i Rh.

Nie zabrakło również pokazów najnowszych technik wykorzystywanych w biotechnologii i badaniach molekularnych: biologicznej metody syntezy nanocząstek srebra, PCR jako narzędzia do oznaczaniu ekspresji genów, elektroforezy używanej do rozdziału oraz identyfikowania fragmentów DNA, analizy zawartości cukrów i białek w różnych produktach spożywczych oraz zastosowania markerów molekularnych w diagnostyce i opracowywania nowych form terapii nowotworów.

Dodatkowo w holu budynku głównego WBiOŚ UMK można było obejrzeć inscenizację „Rana prawdę Tobie powie” przygotowaną przez studentów kierunku biologia sądowa. Poza tym dla zwiedzających były udostępnione wybrane kolekcje zwierząt z Muzeum Przyrodniczego oraz roślin z kultur in vitro i ze Szklarni Wydziału.

Impreza rozpoczęła się o godz. 10:00 w Audytorium Darwina w siedzibie Wydziału przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu. Gości przywitała prodziekan Wydziału ds. studenckich dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK. Później (o godz. 10:15) informacje o ofercie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przedstawiła dr hab. Alina Trejgell z Katedry Fizjologii Roslin i Biotechnologii UMK. Wykłady i pokazy wystartowały ok. godz. 10:30. Szczegóły na FB WBiOŚ.