Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Konkurs literacki "Wyjustowani"

2017-08-09

Stworzenie antologii utworów młodych twórców to główny cel, który przyświeca organizatorom konkursu literackiego "Wyjustowani", Edytorskiemu Kołu Naukowemu Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu Wyjustowani. Chętni do wzięcia udziału w konkursie mogą przesyłać swoje utwory do 15 listopada.

Przedsięwzięcie jest adresowane do debiutantów oraz osób po debiucie, mieszczących się w przedziale wiekowym 15-30 lat. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą mailową (na adres: koloedytorskieumk@gmail.com) maksymalnie 1 opowiadania o objętości nieprzekraczającej 15000 znaków ze spacjami i/lub maksymalnie 5 wierszy. Utwory nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w jakichkolwiek konkursach.
Nagrodą w rywalizacji jest publikacja wybranych tekstów w profesjonalnie przygotowanej antologii. Przewidziane są także nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych prac (oryginalnych i o największej wartości artystycznej). Zwycięzców wybierze Jury powołane przez Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie konkursu (w załączniku).
 
 

załącznik