Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Humanistyczne projekty z dofinansowaniem

2017-07-31

Trzy wnioski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach ministerialnego konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł: „Dziedzictwo narodowe”). Wsparcie otrzyma 28 (spośród 249) projektów. Najwyższe dofinansowanie przypadło w udziale historykowi z UMK, dr. hab. Radosławowi Biskupowi.

Wśród zwycięskich długoterminowych projektów badawczych o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej znalazły się:

- Słownik historyczno-geograficzny Prus w średniowieczu i u progu epoki wczesnonowożytnej, t. I: Prusy Dolne, t. II: Warmia pod kierownictwem dr. hab. Radosława Biskupa z Zakładu Historii Krajów Bałtyckich na Wydziale Nauk Historycznych UMK, przyznana kwota dofinansowania: 2 186 888,00 zł;

- Tefsir - projekt filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2 połowy XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski). Część druga nadzorowany przez dr hab. Joannę Kulwicką-Kamińską, kierownika Zakładu Historii Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym UMK, przyznana kwota dofinansowania: 779 575,00 zł;

- Bibliografia zawartości "Wiadomości Polskich, Politycznych i Literackich" (Paryż-Londyn, 1940-1944) i "Wiadomości" (Londyn, 1946-1981) pod  kierownictwem dr. hab. Rafała Moczkodana, z-cy dyrektora Instytutu Literatury Polskiej, pracownika Zakładu  Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego UMK, przyznana kwota dofinansowania: 592 543,00 zł.

W konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (w ramach modułu: Dziedzictwo narodowe) rywalizują projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych oraz projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym.

Pełna lista wniosków rekomendowanych do finansowania