Wiadomości

Zmarł prof. Stanisław Pruski

2017-07-05

2 lipca w wieku 90 lat zmarł prof. Stanisław Pruski, emerytowany pracownik Instytutu Fizyki UMK.

Stanisław Pruski urodził się 30 kwietnia 1927 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Po maturze w I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku (1947) rozpoczął studia fizyczne, które ukończył w roku 1952. Po dwuletnim okresie pracy w charakterze nauczyciela, aż do emerytury związał się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na podstawie pracy „Funkcje X Diraca i rozwinięcia asymptotyczne funkcji specjalnych fizyki matematycznej”, którą wykonał pod kierunkiem prof. Jerzego Rayskiego, uzyskał w 1960 r. stopień doktora nauk fizycznych. Rozprawa „Wielostanowe rozszerzenie metody Hartree-Slatera-Focka” była podstawą nadania mu stopnia doktora habilitowanego (1967). Był wicedyrektorem Instytutu Fizyki w latach 1970-71, kierownikiem kilku zakładów naukowych w latach 1969-1989. Brał aktywny udział w powstaniu czasopisma „Reports on Mathematical Physics”, którego jednym z redaktorów był przez długie lata. Jego badania naukowe dotyczyły metod matematycznych fizyki, w szczególności problemu tzw. N-reprezentowalności. Przez lata prowadził wykłady z metod matematycznych fizyki zarówno dla studentów II roku, jak i znacznie bardziej zaawansowany wykład dla studentów IV roku fizyki teoretycznej. Był promotorem czterech doktoratów i opiekunem wielu prac magisterskich.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 7 lipca o godzinie 13:00 mszą żałobną, która zostanie odprawiona w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Bielsku-Białej.