Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Forum Przedsiębiorczości 2017

2017-06-02

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej gościło w Auli UMK w środę 7 czerwca. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK, wzięli udział przedstawiciele 10 Wydziałów UMK i ponad 30 firm.

Forum zostało przygotowane w ramach „Inkubatora Innowacyjności + ” realizowanego przez AIP UMK i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Chodziło o połączenie środowiska naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i przedsiębiorców pod hasłem komercjalizacji badań naukowych. "To przestrzeń do rozmów, wymiany kontaktów, do zawiązywania współpracy przy innowacyjnych projektach, przestrzeń spotkań osób o otwartych głowach, gotowych do podejmowania trudnych, ale opłacanych i przyszłościowych projektów." - opisywał przedsięwzięcie na łamach majowego "Głosu Uczelni" Witold Jankowiak z AIP.

Uroczyste rozpoczęcie Forum odbyło się w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu (o godz. 9:00). Wykład inaugurujący pt. „NCBiR 2017 - nowe szanse dla współpracy nauki i biznesu” wygłosił dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK.

Później miały miejsce prezentacje poszczególnych wystawców i panel dotyczący „Wdrażania innowacji i realizacji projektów B+R”. Szczegółowy program

Forum Przedsiębiorczości towarzyszył m.in. konkurs o nagrodę JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, w wysokości 5 tys. zł, dla spółek spin-off/spin-out związanych z UMK. Nagrodę dla laureata konkursu promującego przedsiębiorczość wśród społeczności akademickiej - 5 tys. zł na wyjazd do Inkubatora Nowoczesnych Technologii Massachusetts of Technology - ufundował również Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Przesłuchania kandydatów do nagrody odbyły się w środę 7 czerwca w Auli UMK, od godz. 17:00 - zaraz po zakończeniu Forum.

Szczegółowe informacje na stronie Forum Przedsiębiorczości