Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ambasadorowie UMK na Święto

2017-02-17

Podczas Święta Uniwersytetu przyznano tytuły Ambasadorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

19 lutego 2017 r. do grona Ambasadorów UMK dołączyli: Konstanty Dombrowicz, Tomasz Organek, Hubert Radke, Stanisław Szczepaniak, Jan Świerkowski i Marek Żydowicz.

Przypomnijmy, że pierwszych Ambasadorów UMK ogłoszono dwa lata temu podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wówczas  tytuł przyznano 12 zasłużonym absolwentom naszej Uczelni. Dziś grono wyróżnionych absolwentów UMK, którzy odnieśli znaczące sukcesy w nauce, kulturze, sztuce, polityce albo działalności gospodarczej i promują Uniwersytet w swojej codziennej działalności, liczy 33 osoby.

 

 

Sylwetki nowych Ambasadorów UMK:

 

Konstanty Dombrowicz, magister polonistyki 1972, były prezydent Bydgoszczy. Urodził się 4 września 1947 r. w rodzinie nauczycielskiej w Ludowicach w województwie kujawsko-pomorskim. Studiował polonistykę na UMK w Toruniu,  w latach 1999-2001 uczestniczył w cyklu szkoleń w Federalnej Akademii Administracji Publicznej w Wiedniu, w Centrum National de la Fonction Publique Terytoriale w Paryżu, dzięki czemu uzyskał tytuł trenera europejskiego. W różnych okresach swojej pracy zawodowej był dziennikarzem radiowym Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie (1972), kierownikiem redakcji telewizyjnej i dziennikarzem Polskiego Radia w Bydgoszczy (1972-1983), kierownikiem redakcji, publicystą w Ośrodku Telewizyjnym w Gdańsku (1984-1990). Był pomysłodawcą i współtwórcą OTV Bydgoszcz (1990- 1993). W latach 1994-1999 pracował w Urzędzie Miasta Bydgoszczy jako dyrektor Biura Zarządu Miasta i rzecznik prasowy), a w latach 1999-2002 był dyrektorem Wydziału Informacji, Promocji i integracji Europejskiej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2002 r. w pierwszych bezpośrednich wyborach samorządowych został wybrany – jako osoba bezpartyjna  i startująca z pozapartyjnego komitetu – na urząd Prezydenta Bydgoszczy. W 2006 roku także jako bezpartyjny kandydat został wybrany na drugą kadencję. W okresie samorządowej pracy skutecznie działał na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie, zdecydowanie wspomagając rozwój uczelni: obecnego Collegium Medicum UMK, obecnych uniwersytetów – Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, a także Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy, które za jego prezydentury  zostały powołane. Jest członkiem Komitetu Regionów UE, Delegatem do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (przewodniczący delegacji polskiej). Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Inicjował liczne działania wydawnicze i informacyjne na rzecz promocji  Bydgoszczy i regionu, tworzył setki telewizyjnych materiałów informacyjnych, filmów i programów telewizyjnych. Jest autorem tekstów publicystycznych i politycznych oraz dwóch książek: „Strefa  skomunizowana” (2011) oraz „Dobre adresy” (2013).


 

Tomasz Organek, magister filologii angielskiej 2001, gitarzysta, kompozytor, producent, autor tekstów i opowiadań. Ukończył filologię angielską na UMK w Toruniu, studiował również na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest założycielem i liderem  grupy ORGANEK, której debiutancki album Głupi (2014) osiągnął status platynowej płyty oraz otrzymał nominację do nagrody Fryderyka 2015 za Najlepszy Album Rock. Drugi album formacji pt. Czarna Madonna ukazał się pod koniec 2016 r. i już zyskał status Złotej Płyty. Tomasz Organek wraz z zespołem SOFA, który współtworzył, zdobył nagrodę Fryderyka 2006 w kategorii Nowa Twarz Fonografii. Jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przemysłu muzycznego w Polsce, m.in. nagrody jury festiwalu TOP Trendy 2010, nagrody jury festiwalu WOW! Orange Music Festival 2011, Nagrody Muzycznej Programu Trzeciego Polskiego Radia im. Mateusza Święcickiego, Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego, Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nagrody Toruńskie Gwiazdy 2014 i 2015, czy Nagrody Offensywy Trójki - Szczoty 2015. Był uczestnikiem największych polskich festiwali, m. in. KFPP w Opolu, Sopot TOP Trendy Festiwal, Open’er Festival, WOW! Orange Music Festival, Jarocin Festiwal, Przystanek Woodstock. Uczestniczył w cyklu Żywiec Męskie Granie w roku 2014 i 2015, którego kierownikiem muzycznym został w roku 2016. Występował w Polsce, Niemczech, Austrii, na Litwie, Łotwie, w Estonii, Portugalii, Czechach, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Jest autorem opowiadań publikowanych w ogólnopolskich periodykach literackich, obecnie jest w trakcie pisania książki.


 

Hubert Radke, magister prawa 2005, prawnik - specjalista z zakresu prawa sportowego, koszykarz, komentator sportowy. Ukończył prawo na UMK z oceną bardzo dobrą (2005). Otrzymał nagrodę Rektora UMK dla Najlepszego Studenta-Sportowca uczelni w roku akademickim 2001/2002. Był stypendystą sportowym Uniwersytetu Loyola w Chicago w latach 2000-2001. W roku 2013 został absolwentem letniej szkoły Międzynarodowego Prawa Sportowego Instytutu Assera w Holandii. Rok później ukończył studia podyplomowe z zakresu reprezentowania profesjonalnych sportowców, na Case Western Reserve University w Cleveland (USA). Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UMK. Jako profesjonalny koszykarz klubów polskiej ekstraklasy (1998-2014) został dwukrotnym srebrnym medalistą Mistrzostw Polski w koszykówce (1998-1999 i 2004-2005), reprezentantem Polski w koszykówce (2004-2005), złotym (1999-2000) i srebrnym (2001-2002) medalistą Ligi Akademickiej Koszykówki w barwach AZS UMK oraz ekspertem koszykarskim wiodącej sportowej stacji telewizyjnej w Polsce Canal+ Sport (od 2007 r.). Jest członkiem: Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Sportowego, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Stowarzyszenia “Sport&EU”, Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Włocławka. Wykłada prawo sportowe w ramach programu Zarządzanie w Sporcie, organizowanego wspólnie przez Akademię Koźmińskiego w Warszawie, spółkę PL.2012, International Centre for Sport Studies (CIES) w Szwajcarii oraz FIFA. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa sportowego oraz wystąpień na konferencjach poświęconych temu tematowi. W swojej praktyce prowadzonej w ramach rodzinnej firmy prawniczej koncentruje się na reprezentowaniu profesjonalnych sportowców i trenerów oraz doradzaniu klubom sportowym w zakresie ich działalności.


 

Stanisław Szczepaniak, magister chemii 1969, twórca ponad 150 patentów i kilkunastu zgłoszeń patentowych. Urodził się 21 lipca 1945 r. w Blizocinie w rodzinie rolników. W czasie studiów na UMK (chemia) ożenił się ze studentką historii UMK, kielczanką. Po studiach podjął pracę w Fabryce Łożysk Tocznych ,,lSKRA" w Kielcach, gdzie kierował Centralnym Laboratorium Chemicznym, zgłaszając liczne projekty wynalazcze i racjonalizatorskie, których był głównym twórcą i współtwórcą. W roku 1987, mając w swoim dorobku kilkadziesiąt wynalazków, w oparciu o status jednostki innowacyjno-wdrożeniowej rozpoczął własną działalność produkcyjną, w której opierał się na swoich rozwiązaniach technologicznych i patentach. Mająca już 30 lat firma ,,lNWEX" zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych rozwiązań m. in. dla przemysłu metalowego, motoryzacyjnego, budowlanego, rolniczego i kosmetycznego. Marka rodzinnej firmy ,,lNWEX - Kielce" jest znana nie tylko na polskim rynku chemicznym, ale również zagranicą. Za prezentację swoich produktów i działalność naukowo-badawczą popularyzującą polską myśl techniczną na świecie został uhonorowany na Międzynarodowych i Krajowych Wystawach Wynalazków i Innowacji 38 złotymi medalami, w tym 14 z wyróżnieniem, 7 srebrnymi i 1 platynowym i brązowym. Otrzymał też Krzyż Kawalerski, Oficerski, Komandorski i Krzyż Grand Officer nadany przez Królewską Kapitułę Belgijską za Zasługi dla Wynalazczości, nagrodę WIPO od Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz puchar i dyplom Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców (lFIA), a także Srebrny Krzyż Zasługi i Złoty Krzyż Zasługi RP oraz wiele innych nagród i wyróżnień. Jest twórcą lub współtwórcą ponad 150 patentów i kilkunastu zgłoszeń patentowych, m. in. w zakresie galwanotechniki, obróbki metali, suplementów diety i kosmetyków, w tym preparatów ze złotem, srebrem i krzemem. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, współzałożycielem, a obecnie – wiceprezydentem, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, przewodniczącym Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego w województwie świętokrzyskim. Jako prezes firmy JIW ,,INWEX" jest współuczestnikiem Świętokrzyskiego Klastra Budowlanego INNOWATOR oraz wiceprzewodniczącym zarządu Staropolskiego Klastra Wodnego w Kielcach. Pełni też funkcję przewodniczącego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.


 

Jan Świerkowski, magister astronomii 2010, twórca Instytutu B61, organizator niestandardowych działań na pograniczu nauki, sztuki i edukacji z udziałem znanych postaci. Urodził się 1984 r., studia magisterskie ukończył na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, a doktoranckie (culture studies) realizuje w ramach Programu Lisbon Consortium International Doctoral, prowadzonego przez  Universidade Catolica Portugesa, University of Copenhagen oraz University of Gissen. Jest stypendystą portugalskiego programu rządowego dla młodych naukowców Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dwukrotnie Prezydenta Miasta Torunia. Otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia w kategorii Promocja Miasta. Jest prezesem zarządu Fundacji Platon, koordynatorem utworzenia kujawsko-pomorskiego klastra kreatywnego (prezes zarządu) i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach projektu.  Wchodzi w skład Rady Programowej Strategii Kulturalnej Torunia 2011–2020, brał udział w tworzeniu aplikacji konkursowej „Toruń – Europejska Stolica Kultury 2016”. Koordynował projekty specjalne Ambasady RP w Lizbonie (2013-2014), ogólnopolski program stypendialny dla licealistów PASJOPOLIS oraz projekt „CosmicUnderground”, finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Culture 2007-2013. Jest twórcą Instytutu B61, reżyserem kilkunastu widowisk teatralnych, łączących naukę i sztukę, które pokazywane były w pięciu krajach.


 

Marek Żydowicz, magister konserwatorstwa i muzealnictwa 1984, inspirator i promotor działań artystycznych, scenarzysta, reżyser i producent filmowy. Ukończył kierunek konserwatorstwo i muzealnictwo w roku 1984 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, a następnie przez ponad 10 lat pracował naukowo w Zakładzie Historii Sztuki naszej uczelni. Założył Fundację TUMULT – jedną z pierwszych prywatnych fundacji kulturalnych w Polsce, był też współzałożycielem Fundacji Sztuki Świata w Łodzi. Jest pomysłodawcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE. W 2016 r. objął funkcję głównego kuratora programowego Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Jest członkiem honorowym trzech stowarzyszeń filmowych na świecie: polskiego PSC, niemieckiego BVK i najbardziej prestiżowego, amerykańskiego ASC. Jest też członkiem Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej.

Działalność wystawiennicza i konserwatorska:

 • 1989 - organizacja przeglądu toruńskiej plastyki ostatniej dekady, zatytułowanego "Tumult toruński. Sztuka poza centrum". Na wystawie w Muzeum Okręgowym w Toruniu pokazane zostały prace 264 artystów związanych z Toruniem i toruńskim Wydziałem Sztuk Pięknych;
 • 1991 – „Konfrontacje Artystyczne” – wystawa prezentująca dorobek artystów lat 80. z: Polski, Czech, Rosji, Węgier, Niemiec, Austrii, Holandii;
 • organizacja indywidualnych wystaw prac m. in.: Ryszarda Horowitza, Hermanna Nitscha, Kiejstuta Bereźnickiego, Edwarda Dwurnika, Jerzego Mierzejewskiego, Henryka Cześnika, Jerzego Skolimowskiego, Davida Lyncha, Boba Dylana, Davida Cronenberga;
 • renowacja i adaptacja do celów kulturalnych zabytkowego XIX-wiecznego budynku dawnego zboru ewangelickiego przy Rynku Nowomiejskim w Toruniu. Dzięki staraniom Marka Żydowicza budynek wpisano na listę zabytków.

Działalność filmowa:

 • 1991 – organizacja przeglądu filmowego pod hasłem „Droga ku nowej Europie”, który towarzyszył „Konfrontacjom Artystycznym ’91”;
 • 2001 – reżyseria i scenariusz filmu fabularnego Owoce miłości, wyróżnionego na Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale Kino” w Poznaniu;
 • 2002 – organizacja polskiej edycji castingu na statystów do filmu Petera Weira Pan i Władca. Na krańcu świata;
 • 2006 – koprodukcja filmu Inland Empire w reżyserii Davida Lyncha.

Koprodukcja filmów fabularnych reżyserów polskich, m. in.:

 • 2012 – Dżej Dżej w reż. Macieja Pisarka;
 • 2014 – 11 minut w reż. Jerzego Skolimowskiego (polski kandydat do Oscara w 2015 r.);
 • 2015 – Kantor w reż. Jana Hryniaka;
 • 2015 – Powidoki w reż. Andrzeja Wajdy (polski kandydat do Oscara w 2016 roku);
 • 2016 – Dolina Bogów w reż. Lecha Majewskiego.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

 • 1989 – Nagroda Prezydenta Torunia;
 • 1990 – Nagroda Wojewody Toruńskiego;
 • 1999 – Odznaka Związku Polskich Artystów Plastyków za realizację programu Fundacji TUMULT i Festiwalu Camerimage;
 • 2000 – Laureat plebiscytu „Gazety Wyborczej” Torunianin XX wieku;
 • 2003 – Złoty Laur Polityki dla Kreatora Kultury za „organizację pierwszego w świecie festiwalu sztuki operatorskiej Camerimage, który rokrocznie gromadzi czołówkę artystów polskiego i światowego kina”;
 • 2005 – BSC Special Achievement Award – nagroda przyznawana przez Brytyjskie Stowarzyszenie Operatorów za stworzenie Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage;
 • 2006 – Doroczna nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury za stworzenie i organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE oraz za doprowadzenie do budowy pierwszego w kraju po 75 latach Muzeum Sztuki Współczesnej - Centrum „Znaki Czasu” w Toruniu;
 • 2011 – BVK Special Award przyznawana przez Niemieckie Stowarzyszenie Operatorów;
 • 2011 – Nagroda Specjalna Marszałka Województwa – przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego za całokształt działań na rzecz kultury i sztuki, promujących region za granicą;
 • 2012 – Nagroda Specjalna Polskiego Stowarzyszenia Operatorów (PSC) – przyznana za stworzenie i organizację Festiwalu Camerimage;
 • 2012 – IMAGO Award – nagroda Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych IMAGO za 20 lat festiwalu Camerimage;
 • 2013 – American Society of Cinematographers (ASC) - honorowe członkostwo.

Odznaczenia:

 • 2005 – Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP;
 • 2005 – Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis Ministra Kultury;
 • 2006 – Medal „Zasłużony dla Miasta Łodzi”.