Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Do grona Honorowych Profesorów UMK dołączyli prof. art. mal. Jan Pręgowski oraz prof. Andrzej Jamiołkowski [fot. Andrzej Romański]

Do grona Honorowych Profesorów UMK dołączyli prof. art. mal. Jan Pręgowski oraz prof. Andrzej Jamiołkowski

fot. Andrzej Romański

Święto Uniwersytetu 2017

2017-02-15

19 lutego, w dniu urodzin swojego patrona, UMK obchodził Święto Uniwersytetu. Tego dnia zostały przyznane odznaczenia państwowe i uniwersyteckie, tytuły Honorowego Profesora i Ambasadora UMK, a dyplomy otrzymali nowi doktorzy habilitowani i doktorzy.

Świętowanie poprzedził Koncert Uniwersytecki, który odbył się 18 lutego o godz. 18:00 w Auli UMK (ul. Gagarina 11).

W niedzielę 19 lutego obchody Święta Uniwersytetu rozpoczęły się o godz. 10.15 złożeniem kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w 544. rocznicę urodzin patrona uniwersytetu. Od godz. 11:00 uroczystości kontynuowane były w Auli UMK. W programie znalazły się: przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, okolicznościowe wystąpienia gości oraz wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień - zarówno państwowych, jak i uniwersyteckich.

Ważnym punktem ceremonii było wręczenie dyplomów 59 nowym doktorom habilitowanym i 111 doktorom.

Podczas tegorocznego Święta Uniwersytetu powiększyło się również grono Honorowych Profesorów UMK. Dołączyli do niego: prof. art. mal. Jan Pręgowski z Wydziału Sztuk Pięknych oraz dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Tytuły Honorowego Profesora nadawane są profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę. 

W czasie uroczystości poznaliśmy także nazwiska kolejnych Ambasadorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł otrzymują absolwenci ze znaczącymi sukcesami w nauce, kulturze, sztuce, polityce albo działalności gospodarczej, promujący Uniwersytet w swojej codziennej działalności.

Sylwetki dotychczasowych Ambasadorów

 

Wyróżnienia i odznaczenia państwowe i uniwersyteckie:

Złoty Krzyż Zasługi:
1.    Dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;

Srebrny Krzyż Zasługi:
1.    Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, Wydział Teologiczny;

Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni:
1.    Prof. dr hab. Wiesław Kozak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
2.    Ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Wydział Teologiczny;
3.    Dr hab. Leszek Kuk, prof. UMK, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych;
4.    Dr hab. Marta Urlińska, prof. UMK, Wydział Nauk Pedagogicznych;
5.    Dr Zdzisław Markuszewski, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
6.    Akademicki Związek Sportowy UMK w Toruniu;

Medal Złoty  Za  Długoletnią  Służbę:
1.    Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK, Wydział  Prawa i Administracji;
2.    Prof. dr hab. Danuta Janicka, Wydział Prawa i Administracji;
3.    Prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
4.    Prof. dr hab. Przemysław Kita, Wydział Chemii;
5.    Prof. dr hab. Michał Klimecki, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych;
6.    Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, Wydział Prawa i Administracji;
7.    Prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
8.    Dr. hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK, Wydział Nauk Historycznych;
9.    Prof. dr hab. Wiesław Sieradzan, Wydział Nauk Historycznych;
10.    Dr Małgorzata Tyloch, Wydział Lekarski;
11.    Małgorzata Warda, Wydział Nauk o Zdrowiu;
12.    Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, Wydział Chemii;
13.    Prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;

Medal Srebrny  Za  Długoletnią  Służbę:
1.    Mgr Ewa Gorczyca, Biblioteka Uniwersytecka;
2.    Dr Agnieszka Mikucka, Wydział Farmaceutyczny;
3.    Dr Danuta Ponczek, Wydział Nauk o Zdrowiu;
4.    Prof. dr hab. Alina Sionkowska, Wydział Chemii;
5.    Dr hab. Elżbieta Szulc, prof. UMK, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
6.    Agnieszka Walińska, Wydział Nauk o Zdrowiu;
7.    Dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK, Wydział Filologiczny;

Medal Brązowy  Za  Długoletnią  Służbę:
1.    Mgr Katarzyna Dąbrowska, Administracja Centralna;
2.    Dr Marzena Humańska, Wydziału Nauk o Zdrowiu;

Medale Komisji Edukacji Narodowej:
1.    Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK, Wydział Prawa i Administracji;
2.    Ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK, Wydział Teologiczny;
3.    Dr Wanda Drewniak, Wydział Farmaceutyczny;
4.    Dr hab. Marek Foksiński, Wydział  Farmaceutyczny;
5.    Dr hab. Anna Jakubowska, prof. UMK, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
6.    Dr Krystyna Kurowska, Wydział Nauk o Zdrowiu;
7.    Dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, Wydział Prawa i Administracji;
8.    Dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, Wydział Prawa i Administracji;
9.    Dr hab. Dorota Olszewska-Słonina, Wydział Farmaceutyczny;
10.    Dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
11.     Prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz, Wydział Nauk o Zdrowiu;
12.     Ks. dr hab. Kazimierz Skolczylas, Wydział Teologiczny;
13.     Ks. dr hab. Janusz Szulist, prof. UMK, Wydział Teologiczny;
14.     Dr hab. Mirosław Wełniak, prof. UMK, Wydział Chemii;
15.     Prof. dr hab. Wojciech Zegarski,  Wydział Nauk o Zdrowiu;
16.     Prof. dr hab. Elżbieta Żbikowska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.

 

Galeria zdjęć

Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański] Święto Uniwersytetu 2017 [fot. Andrzej Romański]