Wiadomości

[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Miliony na badania

2016-11-15

Ponad 9 milionów złotych na badania pozyskali naukowcy z UMK w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

OPUS, SONATA i PRELUDIUM, czyli sztandarowe konkursy NCN, przeznaczone są dla szerokiego grona naukowców zajmujących się badaniami podstawowymi. Ogłaszane dwa razy do roku nieodmiennie cieszą się największym zainteresowaniem wśród badaczy. Ostatni z rozstrzygniętych konkursów ma inny charakter. POLONEZ jest adresowany do naukowców z zagranicy, którzy chcieliby prowadzić badania naukowe w Polsce.

W konkursie OPUS mogą startować wszyscy naukowcy, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Uzyskane środki mają również szerokie zastosowanie: można je przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. OPUS jest najpopularniejszym konkursem w ofercie NCN. W jedenastej edycji zgłoszono do niego aż 1830 projektów, z czego 500 uzyskało finansowanie na łączną kwotę 348 mln zł.

SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Uzyskane finansowanie pozwala badaczom rozpoczynającym karierę naukową na prowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Tym razem w konkursie nadesłano 757 zgłoszeń, spośród których wyłoniono 204 zwycięskie projekty. Budżet konkursu wyniesie 86,7 mln zł.

Dla osób na najwcześniejszym etapie kariery naukowej – nie posiadających jeszcze stopnia naukowego doktora – przeznaczony jest konkurs PRELUDIUM. Startują w nim przede wszystkim doktoranci, którzy mają możliwość samodzielnego pokierowania projektem badawczym. Wnioski nadesłało 1196 badaczy, a finansowanie o łącznej wysokości 38,5 mln zł otrzyma 360 z nich.


Granty z UMK

SONATA

Badania struktur elektronowych i właściwości fragmentów składowych realistycznych związków aktynowców

dr Paweł Tecmer

 

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

569 300

Nowe materiały zawierające mikrocząstki inkorporowane w matrycy polimerowej do zastosowań medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych.

dr Justyna Kozłowska

Wydział Chemii

 

517 382

 

Przedsiębiorstwa biogazowe w perspektywie koncepcji zakorzenienia

dr Justyna Monika Chodkowska-Miszczuk

Wydział Nauk o Ziemi

112 560

Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702 - kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowyznaniowości wczesnonowożytnego Gdańska

dr Liliana Maria Lewandowska

Biblioteka Uniwersytecka

157 400

Rozwój dokładnych, zależnych od gęstości funkcjonałów i potencjałów energii kinetycznej z wykorzystaniem metod "ab initio".

dr Szymon Śmiga

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

322 050

Udział ciał Cajala w jądrowej retencji i potranskrypcyjnych modyfikacjach mRNA u roślin

dr Agnieszka Kołowerzo-Lubnau

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

667 000

Znaczenie promieniowania w ultrafiolecie podczas wczesnych etapów powstawania gwiazd

dr Agata Karska

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

540 935

 

       
 
OPUS

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Nazwa podmiotu

Przyznane środki (PLN)

Akty interpretacyjne w prawie podatkowym - między pomocniczością, elastycznością a dezintegracją systemu prawa podatkowego

dr hab. Wojciech Morawski

Wydział Prawa i Administracji

82 296

Badanie środowiska wokół masywnych młodych gwiazd

dr Anna Bartkiewicz

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

547 800

BETAMIKRO - mikrobiom buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) i jego oddziaływanie z rośliną

dr Marcin Gołębiewski

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

1 321 655

Delegacja prawodawcza w demokracji reprezentatywnej

dr Anna Tarnowska

Wydział Prawa i Administracji

223 331

Funkcje ciał Cajala w posttranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów w komórkach roślin w warunkach fizjologicznych i stresu abiotycznego

dr Janusz Niedojadło

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

905 815

Nowe podejście w identyfikacji patogenów za pomocą sprzężonych technik separacyjnych (CE-LIF-MALDI-TOF-MS, LCxLC-MS/MS, GCxGC-Q-TOF) dla potrzeb spersonalizowanej diagnostyki medycznej

dr Małgorzata Szultka-Młyńska

Wydział Chemii

1 041 600

Retoryka środowiskowa i marazm antropocenu. Filozoficzna analiza dyskursów

dr hab. Ewa Bińczyk

Wydział Humanistyczny

95 940

Rzymski fort Resculum. Funkcja, znaczenie i chronologia rzymskiego osadnictwa na południowo-zachodnim odcinku limesu Dacji Porolissensis.

dr Jacek Rakoczy

Wydział Nauk Historycznych

740 545

Wielowymiarowe modele zmienności - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych

dr hab. Piotr Grzegorz Fiszeder

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

184 000

Zasada zdolności do świadczenia podatkowego

dr Ewa Prejs

Wydział Prawa i Administracji

107 848

Znaczenie osi cyklina F-RRM2 w lekooporności komórek czerniaka o zróżnicowanym stopniu agresywności - badania in vitro.

prof. dr hab. Alina Grzanka

Collegium Medicum, Wydział Lekarski

1 364 400

Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres indukowany obecnością drapieżników?

mgr Łukasz Marian Jermacz

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

857 894