Wiadomości

Na zdjęciu (od lewej): Maria Sobańska (Najllepszy Student-Sportowiec), Joanna Siminska (Najlepszy Absolwent) i Janusz Schmude (Najlepszy Student) [fot. Andrzej Romański]

Na zdjęciu (od lewej): Maria Sobańska (Najllepszy Student-Sportowiec), Joanna Siminska (Najlepszy Absolwent) i Janusz Schmude (Najlepszy Student)

fot. Andrzej Romański

Najlepsi na UMK

2016-09-30

Podczas inauguracji poznaliśmy najlepszego absolwenta, studenta i studenta-sportowca UMK w roku akademickim 2015/2016. Przyznana zastała również nagroda dla studentów WMiI za szczególnie znaczące osiągnięcia w międzynarodowych zawodach matematycznych.

Najlepszym Absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2015/2016 została mgr Joanna Siminska (Wydział Nauk o Zdrowiu). Laureatka jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne, wcześniej, w 2014 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, obecnie jest uczestniczką studiów doktoranckich z zakresu nauk medycznych. Z całego okresu studiów osiągnęła średnią ocen 4,53 i ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej. Aktywność badawcza Joanny Siminskiej obejmuje udział w ponad 60 konferencjach naukowych, głównie o charakterze międzynarodowym (we Włoszech, Niemczech, Austrii, Tajlandii, Stanach Zjednoczonych). Laureatka jest autorką 42 publikacji naukowych, a wśród zdobytych przez nią wyróżnień znajduje się m.in. I nagroda na International Medical Conference, (16-18.04.2015, Kraków) otrzymana za pracę Palliative care, palliative surgery and the proffesional care of patient in the terminal stage of disease – do we really know everything about this terms?. Joanna Siminska aktywnie działała w Studenckim Kole Naukowym Rehabilitacji, współorganizowała Ogólnopolską Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców oraz konferencję Central European Conference on Regenerative Medicine w Bydgoszczy.

Senat Akademicki tytuł Najlepszego Studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku 2015/2016 przyznał Januszowi Schmude z Wydziału Matematyki i Informatyki, studentowi kierunku matematyka, specjalność matematyka teoretyczna. Laureat w minionym roku akademickim osiągnął średnią ocen 5.0. Janusz Schmude studiował pod opieką naukową dr. hab. Grzegorza Bobińskiego, prof. UMK w ramach Indywidualnego Planu Studiów, zgłębiając problemy styku teorii reprezentacji i geometrii algebraicznej. W trakcie studiów reprezentował z sukcesami Wydział Matematyki i Informatyki w międzynarodowych zawodach matematycznych dla studentów. Do jego najważniejszych osiągnięć na tym polu w roku akademickim 2015/16 należą:

  • 6. miejsce (najlepsze w historii startów studentów Wydziału) na 26. Międzynarodowych Zawodach Matematycznych im. Wojciecha Jarnika, przeprowadzonych w kwietniu 2016 r. na Uniwersytecie w Ostrawie;
  • nagroda na 23. Międzynarodowych Zawodach Matematycznych dla Studentów, które odbyły się w lipca i sierpnia 2016 r. w Błagojewgradzie w Bułgarii;
  • nagroda w zawodach William Lowell Putnam Competition 2015;
  • nagroda w zawodach The Online Mathematics Competition for Students of European Universities Octobertest 2015.

Sukcesy odnoszone przez Janusza Schmude zaowocowały w marcu 2016 r. zdobyciem przez niego wspólnie z Mikołajem Marciniakiem, również studentem WMiI, grantu w organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursie „Najlepsi z najlepszych”. Ponadto laureat aktywnie uczestniczy w pracach Koła Naukowego Matematyków na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

Najlepszym Studentem–Sportowcem UMK w roku akademickim 2015/2016 została Maria Sobańska, studentka II roku kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Laureatka uprawia wspinaczkę sportową. Do jej najważniejszych osiągnięć sportowych w minionym roku akademickim należą: brązowy medal w bulderingu w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski, złoty medal w bulderingu oraz IV miejsce w konkurencji „na trudność” w klasyfikacji Uniwersytetów Akademickich Mistrzostw Polski.

Specjalnym wyróżnieniem Senat UMK nagrodził zespół studentów z Wydziału Matematyki i Informatyki, którzy w minionym roku akademickim odnieśli liczne sukcesy w międzynarodowych zawodach matematycznych. Zespół w składzie: Aurelia Bartnicka, Ewelina Betlejewska, Bartosz Makuracki, Bartosz Marciniak, Janusz Schmude w roku akademickim 2015/2016 z powodzeniem uczestniczyli w William Lowell Putnam Mathematical Competition, North Countries Universities Mathematical Competition (Sankt Petersburg), International Mathematics Competition for University Students (Błagojewgrad) oraz Vojtech Jarnik Mathematical Competition (Ostrawa). Janusz Schmude oraz Mikołaj Marciniak są również laureatami programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z Najlepszych!”, w ramach którego otrzymali grant w wysokości 23 650,00 zł na uczestnictwo w wymienionych wyżej międzynarodowych konkursach.