Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Związek Nauczycielstwa Polskiego UMK] fot. Związek Nauczycielstwa Polskiego UMK

Zmarł dr Bronisław Żurawski

2016-08-04

W wieku 83 lat zmarł dr Bronisław Żurawski, emerytowany pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wieloletni prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK, jeden z głównych inicjatorów i współtwórca komputeryzacji UMK.

Dr Bronisław Żurawski był absolwentem fizyki na UMK. Pracę doktorską pod kierunkiem Wiesława Woźnickiego pod tytułem O włączeniu oddziaływania konfiguracyjnego w uogólnionej metodzie swobodnego elektronu obronił w roku 1969. W tym roku zawodowo związał się z UMK, najpierw jako adiunkt w Instytucie Fizyki (do 1976), potem jako dyrektor Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego (1976-1988) i kierownik Zespołu Sieci Komputerowych (1988-1992). W latach 1975-1988 pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. rozwoju zastosowania metod informatycznych i technologiczno-obliczeniowych. Od 1993 roku był zatrudniony na etacie starszego wykładowcy w Katedrze, a potem Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, gdzie pełnił funkcję kierownika Pracowni Metod Komputerowych.

Dr Bronisław Żurawski od 1952 roku był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMK, a od 1999 – nieprzerwanie – prezesem uczelnianego Zarządu Związku. Przez wiele kadencji zasiadał w Senacie UMK – jako członek, a później jako przedstawiciel ZNP.

Naukowo zajmował się strukturą elektronową cząsteczek, elementarnymi procesami reakcji chemicznych, rolą korelacji elektronowej i jej wpływem na reaktywność chemiczną, sieciami komputerowymi i optymalizacją zasobów informatycznych w sieciach, bankami danych dla potrzeb nauki, ich strukturą i metodami tworzenia. Był autorem ponad stu publikacji naukowych, raportów technicznych, opracowań badawczych i publicystycznych oraz referatów z dziedziny chemii, fizyki teoretycznej, informatyki, kształcenia kadr, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna dr. Bronisława Żurawskiego była wielokrotnie doceniana: był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej i "Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni" oraz wielokrotnie nagrody i wyróżnienia rektora oraz medale i ordery Związku Nauczycielstwa Polskiego.  

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 9 sierpnia. Msza święta żałobna odprawiona zostanie o godz. 13.00 w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu przy ul. Podgórnej, ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.