Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Głowny organizator konferencji, prof. Włodzimierz Karaszewski [fot. Andrzej Romański]

Głowny organizator konferencji, prof. Włodzimierz Karaszewski

fot. Andrzej Romański

Inwestycje zagraniczne z jubileuszem

2016-05-10

10 i 11 maja 2016 na UMK trwała konferencja naukowa "Inwestycje i nieruchomości w gospodarce światowej". Sesję zorganizowała Katedra Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, która w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia.

W konferencji obok przedstawicieli ośrodków naukowych zajmujących się jej problematyką udział wzięli przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych oraz biznesu. Miejscem obrad było Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki (Al. Solidarności 1-3) oraz Hotel Filmar (ul. Grudziądzka 45).

Program konferencji

W związku z jubileuszem 11 maja o godz. 9.00 odbyło się nadanie audytorium Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania imienia prof. Kazimierza Czyżniewskiego połączona z odsłonięciem pamiątkowej tablicy w gmachu WNEiZ.

Profesor Kazimierz Czyżniewski (1908-2004) był organizatorem Zakładu Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji Instytutu Ekonomicznego UMK, powstałego w 1976 roku, a następnie jego kierownika (później jednostka ta przekształcona została w Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania). Był wybitnym znawcą, znanym praktykiem działalności kredytowej banków, jednym z współtwórców polskiej bankowości po II wojnie światowej. Przed wybuchem wojny ukończył studia w Instytucie Handlu Morskiego poprzedzone kilkuletnią praktyką w instytucjach bankowo-kredytowych. Odbył też staże w bankach zagranicznych m.in. w Londynie i Hamburgu. W działalności badawczej koncentrował się na problematyce finansowania inwestycji i ekonomiki budownictwa. Był autorem wysoce cenionych książek i innych opracowań naukowych poświęconych tej tematyce

Galeria zdjęć

CKK Jordanki - miejsce obrad pierwszego dnia konferencji [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański]