Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
[fot. Andrzej Romański] fot. Andrzej Romański

Miliony z NCN

2016-05-10

6,6 mln złotych - pozyskali naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na realizację grantów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki. NCN ogłosiło wyniki dziesiątej edycji konkursów Opus, Preludium i Sonata.

Preludium jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, z kolei Sonata obejmuje projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające doktora. Opus to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Wyniki konkursów OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10

Granty z UMK:
Tytuł projektuKierownik projektuWydziałPrzyznane środki (zł)
OPUS
Przyczyny ocieplenia klimatu Arktyki w pierwszej połowie XX wieku prof. dr hab. Rajmund Krzysztof Przybylak Wydział Nauk o Ziemi 640.800
Metateoria systemów tablicowychdr hab. Tomasz Dariusz JarmużekWydział Humanistyczny79.200
Produkty szlaków demetylacji i deaminacji DNA jako nowe biomarkery rozwoju i predyktory efektów leczenia ostrych białaczek. dr hab. Daniel Stefan Gackowski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny 1.575.920
Odwzorowania dodatnie w fizyce matematycznej prof. dr hab. Dariusz Hilary Chruściński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 277.200
Oddziaływania molekuł o niesparowanych elektronach, pękających wiązaniach i wzbudzonych - rozszerzenia otwartopowłokowego rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii dr hab. Piotr Szymon Żuchowski Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 385.600
Planety innych słońc. prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Niedzielski Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 494.400
Nowa generacja modeli dynamo napędzanego promieniowaniem kosmicznym. prof. dr hab. Michał Bolesław Hanasz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 594.540
Współczesna Rosja: między autorytaryzmem a totalitaryzmem?prof. dr hab. Roman BäckerWydział Politologii i Studiów Międzynarodowych305.270
SONATA
Rozwój małych miast w Polsce w oparciu o sektor kultury dr Stefania Środa-Murawska Wydział Nauk o Ziemi 70.080
Strategie osiągania równowagi w życiu rodzinnym i zawodowym w społeczeństwie polskim na początku XXI wieku. Analiza socjologiczna dr Katarzyna Maria Suwada Wydział Humanistyczny 156.300
Udział niskocząsteczkowych regulatorowych RNA i ich genów docelowych w rozwoju organów generatywnych łubinu żółtego (Lupinus luteus) dr Paulina Glazińska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 539.040
Stany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He. dr Piotr Jan Wcisło Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 364.500
Badanie właściwości termicznych supersieci AlAs/GaAs przy użyciu bezkontaktowej i nieniszczącej radiometrii w podczerwieni. Opracowanie nowej metodologii charakteryzacji termicznej supersieci. dr inż. Michał Janusz Pawlak Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 406.200
PRELUDIUM
Tablicowe systemy logiki wiążącej motywowane filozoficznymi interpretacjami spójników języka naturalnegomgr Mateusz KlonowskiWydział Humanistyczny43.560
Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadkumgr Magdalena WiśniewskaWydział Nauk Historycznych90.622
Tomasz Czapski herbu Leliwa (1711-1784). Życie i działalnośćmgr Mikołaj TomaszewskiWydział Nauk Historycznych73.068
Ekologizacja miast w Polsce w świetle wybranych parametrów zrównoważonego rozwoju mgr Aleksandra Maria LewandowskaWydział Nauk o Ziemii83.000
Terroryzm i media: modelowanie komunikatu przez interakcję jako element mediatyzacji terroryzmu w telewizji amerykańskiejmgr Alicja Józefa Stańco-WawrzyńskaWydział Politologii i Studiów Międzynarodowych67.609
Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów związana z retencją transkryptów na terenie jądra komórkowegomgr Magda RudzkaWydział Biologii i Ochrony Środowiska99.600
Synteza i badanie właściwości superparamagnetycznych nanocząstek pokrywanych biopolimerami i fotouczulaczami jako materiałów o potencjalnej aktywności w hipertermii i PDT mgr Dorota Anna Chełminiak Wydział Chemii100.000
Algorytmy memetyczne do badania dyfuzji liganda w elektronowym stanie wzbudzonym w skondensowanej materii biologicznejmgr inż. Jakub Mateusz RydzewskiWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 100.000
Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości materiałów na bazie polimerów naturalnych z dodatkiem glikozaminoglikanów izolowanych z odpadów przemysłu spożywczego. mgr Beata Kaczmarek Wydział Chemii99.740