COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia
Rektor UMK przyjmuje gratulacje od prof. Jana Styczyńskiego, prorektora ds. Collegium Medicum [fot. Andrzej Romański]

Rektor UMK przyjmuje gratulacje od prof. Jana Styczyńskiego, prorektora ds. Collegium Medicum

fot. Andrzej Romański

Rektor Tretyn na kolejną kadencję

2016-03-10

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn został wybrany Rektorem UMK na kadencję 2016-2020.

Na spotkaniu wyborczym, które odbyło się 10 marca w Auli UMK obecnych było 231 elektorów. Prof. Andrzej Tretyn otrzymał 166 głosów, 53 elektorów było przeciw, 12 wstrzymało się od głosu.

Prof. Andrzej Tretyn, który był jedynym kandydatem na Rektora UMK, pełni tę funkcję od 2012 r.

Andrzej Tretyn urodził się 12 kwietnia 1955 roku w Mielęcinie koło Włocławka. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Michelinie w latach 1970-1974 był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. W 1974 roku podjął studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie w roku 1978 studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał stopień doktora nauk biologicznych.
W 1991 roku podjął pracę jako asystent w Zakładzie Biologii Komórki (kierowanym przez prof. Alicję Górską-Brylass) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w roku 1991, a tytuł profesora nauk biologicznych w 1996 roku. W roku 1993 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1999 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał mu stanowisko profesora zwyczajnego. W roku 2002 został kierownikiem Zakładu Biotechnologii. Po odejściu na emeryturę prof. dr. hab. Jana Kopcewicza (z którym współpracował od roku 1988) kieruje Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii. Jednostka ta zatrudnia ponad 20 osób, w tym 8 pracowników samodzielnych.
Prof. dr hab. Andrzej Tretyn w latach 1988-1994 przebywał na uczelniach zagranicznych, m.in. w Holandii (jako stypendysta Wageningen Agricultural University, Wageningen), Niemczech (jako stypendysta Fundacji A. von Humboldta, Justus-Liebig Universitat, Giessen) Wielkiej Brytanii (York University, York oraz Plymouth Marine Laboratory, Plymouth) i Japonii (RIKEN, Wako-shi). Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wielokrotnie przebywał w Max-Planck Institute for Plant Breeding Research w Kolonii (realizując projekt w ramach V Programu Ramowego i jako stypendysta Fundacji A. von Humboldta) oraz na Uniwersytetach w Cambridge, Freiburgu i Padwie (jako kontraktor i koordynator programu Tempus-Phare). W 2004 roku otrzymał prestiżowe stypendium rządu japońskiego (Japanese Society for the Promotion of Science; JSPS), które odbył w RIKEN Plant Science Center (Yokohama). Tego samego roku, jako wizytujący profesor, przez trzy miesiące prowadził badania w Gyeongsang Univerity (Korea Południowa).
W roku 1997 prof. dr hab. Andrzej Tretyn został dyrektorem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, a w latach 1999-2005, przez dwie kadencje, był dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. W roku 2005 został prorektorem odpowiedzialnym za sprawy naukowe i współpracę z zagranicą. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, pierwszą u boku rektora prof. Andrzeja Jamiołkowskiego, a drugą za kadencji prof. Andrzeja Radzimińskiego. W 2012 r. wybrany został na stanowisko rektora UMK.
Prof. Andrzej Tretyn wypromował 60 licencjatów, 136 magistrów oraz 18 doktorów, z czego pięciu posiada już stopień doktora habilitowanego.
Prof. Andrzej Tretyn jest biologiem zajmującym się biologią komórki, cytofizjologią, elektrofizjologią i fotomorfogenezą roślin, a obecnie biotechnologią oraz biologią medyczną i molekularną. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji (z czego 128 znajduje się w bazie Web of Knowledge, sumaryczny IF > 240, h-index 15), które cytowano ponad 1000 razy. Jest współautorem podręczników akademickich - "Fizjologia roślin" (PWN, Warszawa, wyd. I-III), "Biologia komórki roślinnej" (PWN, Warszawa, tom 1-2), autorem monografii "Wapń w komórkach eukariotycznych, występowanie, transport i komórkowy mechanizm działania", (PWN, Warszawa) oraz współautorem wielu monografii naukowych, m.in. "Fitochrom i morfogeneza roślin" (PWN, Warszawa), "Brassinosteroidy - hormony roślinne", (Wydawnictwo UMK), i "Fizjologia plonowania roślin" (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego).
Andrzej Tretyn jest żonaty, ma troje dzieci.

Galeria zdjęć

 [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański] [fot. Andrzej Romański]