Wiadomości

Dziekan WPiA prof. Tomasz Justyński z decyzją o przyznaniu kategorii A [fot. Archwium WPiA UMK]

Dziekan WPiA prof. Tomasz Justyński z decyzją o przyznaniu kategorii A

fot. Archwium WPiA UMK

Wysoka ocena dla prawników

2015-12-30

Wydział Prawa i Administracji UMK odzyskał kategorię A - bardzo dobrą ocenę naukową wystawioną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działający przy MNiSW.

KEJN ocenia wydziały wyższych uczelni oraz instytuty naukowe i badawcze z całej Polski w czterostopniowej skali (ośrodek wiodący - A+, bardzo dobry - A, zadowalający - B i niezadowalający - C). Noty wystawia na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

W wyniku oceny parametrycznej w 2013 roku Wydział Prawa i Administracji UMK otrzymał kategorię naukową B. Dzięki staraniom obecnych władz Wydziału, które odwołały się od tej decyzji, wydane zostało rozstrzygnięcie przyznające WPiA naukową kategorię A. Decyzja ta potwierdza wysoką pozycję Wydziału jako silnego ośrodka akademickiego, docenia jego osiągnięcia naukowe, potencjał badawczy oraz efekty działalności naukowej.

Warto przypomnieć, że UMK jako jedyna uczelnia w województwie kujawsko-pomorskim posiada wydziały, którym KEJN przyznał kategorie A+ i A. Najwyższą kategorię otrzymał Wydział Humanistyczny, natomiast kategorię A wydziały: Chemii; Farmaceutyczny (w Collegium Medicum); Filologiczny; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Lekarski (w Collegium Medicum); Matematyki i Informatyki; Nauk Historycznych; Nauk Pedagogicznych; Politologii i Studiów Międzynarodowych; Prawa i Administracji, Sztuk Pięknych i Teologiczny. Żaden z wydziałów UMK nie uzyskał kategorii C.