Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Pracownia Analiz Instrumentalnych UMK - w środku kierownik PAI dr Grzegorz Trykowski [fot. Andrzej Romański]

Pracownia Analiz Instrumentalnych UMK - w środku kierownik PAI dr Grzegorz Trykowski

fot. Andrzej Romański

Kosmiczna współpraca chemików

2015-12-18

Wydział Chemii UMK rozpoczął współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w zakresie pomiarów zanieczyszczeń satelitów. Realizacja projektu rozpocznie się w grudniu 2015 r. i potrwa 6 miesięcy.

Wydział Chemii UMK podpisał umowę z ESA na opracowanie metody analizy zanieczyszczeń organicznych satelitów według standardów ECSS, wykonanie testów i koordynację międzylaboratoryjnych analiz (system Round Robin*) w 10 laboratoriach europejskich. Wydział Chemii UMK przeprowadzi także walidację wyników testów.

W ramach projektu ESA wypożyczyła Uniwersytetowi na okres 20 lat spektrometr FTIR z detektorem FPA i spektrometr Ramana z układem obrazowania (wartość katalogowa aparatury to ok. 1,5 mln zł). Badania przeprowadzone zostaną w Centralnym Laboratorium Wydziału Chemii (Pracownia Analiz Instrumentalnych). Wydział Chemii będzie koordynatorem projektu oraz jednym z laboratoriów wykonujących pomiary.

Po pozytywnym zakończeniu projektu Round Robin, na Wydziale Chemii powstanie laboratorium akredytowane przez ESA wg standardów ECSS. Umożliwi to wykonywanie systematycznych analiz powierzchni metodami spektroskopii IR i Ramana dla ESA oraz innych podmiotów badawczych i przemysłowych. Rozpoczęta współpraca przyniesie również korzyści w postaci zdobycia doświadczeń naukowo-badawczych z sektorem kosmicznym oraz poszerzy ofertę dydaktyczną dla studentów chemii na UMK.

Centralne Laboratorium Wydziału Chemii UMK w Toruniu (Pracownia Analiz Instrumentalnych) wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę naukową przeznaczoną do badania zarówno morfologii, struktury powierzchni ciał stałych oraz jakościowej i ilościowej charakterystyki składu chemicznego ciał stałych i cieczy. Jednostka zajmuje się pomiarami instrumentalnymi na dużej infrastrukturze badawczej metodami spektroskopowymi (EDX, IR, Raman, EELS, NMR, XRD) w skali makro, mikro i nanometrycznej.

Naukowcy specjalizują się w rozwijaniu doświadczalnych aspektów analizy jakościowej i ilościowej powierzchni ciał stałych. Obiektem badań PAI są metale, stopy, polimery, nanocząstki, materiały węglowe, membrany. W badaniach wykorzystywane są ekspertyzy w zakresie analizy jakościowej i składu chemicznego ciał stałych. Wyposażenie aparatury pozwala na wykonanie specjalistycznych analiz w skali od makro do nanometrycznej, jak skanowanie liniowe, mapy chemiczne powierzchni oraz przekroje. PAI dysponuje aparaturą pozwalającą na preparatykę różnego rodzaju materiałów do celów posiadanych technik badawczych (ultramikrotom cryo, napylarka, suszarka próżniowa, młynek, prasa hydrauliczna, pastylkarka). Wszystkie analizy wykonywane są przez zespół naukowców mających wieloletnie doświadczenie w pracach na danej aparaturze.