COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 Wiadomości

[fot. CPiI] fot. CPiI

Sukces w "Tradycji"

2015-07-15

Projekt dr hab. Violetty Wróblewskiej, prof. UMK został nagrodzony w konkursie "Tradycja" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dofinansowanie w konkursie "Tradycja" przyznano 47 najlepszym projektom badawczym z całej Polski, wyłonionym spośród 520 wniosków. Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, popularność konkursu szła w parze z wysokim poziomem zgłoszeń, w związku z czym Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki wraz z MNiSW zdecydowały się na podwyższenie początkowego budżetu konkursu o ponad 9 mln zł. Ostatecznie wyniósł on 49 253 932 zł.

Dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK otrzymała dotację w wysokości 304 437 zł na realizację projektu "Słownik polskiej bajki ludowej".

"Tradycja" to pierwszy z trzech konkursów ogłoszonych w ramach nowej formuły Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pozostałe to "Rozwój", do którego nabór wniosków zakończył się w maju, oraz "Umiędzynarodowienie", w którym można wziąć udział do 31 lipca 2015 r.

Pełna lista nagrodzonych.

Dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK jest kierownikiem Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej Katedry Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UMK oraz opiekunem studencko-doktoranckiego Koła Naukowego Folklorystów, z którym współorganizuje sesje i konferencje naukowe oraz współredaguje czasopismo wydziałowe "Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy". Jest przewodniczącą Rady Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział Toruń. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół folkloru tradycyjnego i współczesnego, literatury i kultury dziecięcej oraz popularnej. Jest miłośniczką baśni ludowych i literackich oraz kryminałów. Ma na swoim koncie ponad 100 publikacji. Recenzowała liczne książki i artykuły naukowe, w tym do czasopism punktowanych, takich jak "Literatura Ludowa" oraz "Literatura i Kultura Popularna". Wystąpiła jako referent na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. W latach 2011-2013 brała udział w ogólnopolskim grancie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności" (kierownik prof. Włodzimierz Bolecki) jako koordynator zespołu opracowującego hasła słownikowe z zakresu etnologii i antropologii kultury.
Wykaz prac naukowych.