Wiadomości

Prof. Edward Saliński i dr Szymon Saliński kierowali zespołem, który pracował nad nową identyfikacją graficzną Uniwersytetu [fot. Andrzej Romański]

Prof. Edward Saliński i dr Szymon Saliński kierowali zespołem, który pracował nad nową identyfikacją graficzną Uniwersytetu

fot. Andrzej Romański

UMK z systemem identyfikacji wizualnej

2015-03-30

Po ponad rocznej pracy powstała Księga Identyfikacji Wizualnej UMK, której częścią jest nowe logo Uniwersytetu.

Księgę, zawierającą znaki Uniwersytetu i poszczególnych jednostek, w tym wydziałów, oraz sposoby ich wykorzystania opracował zespół pod kierunkiem prof. Edwarda Salińskiego i dra Szymona Salińskiego. Została ona przyjęta przez Senat Akademicki na posiedzeniu 24 marca.

Rektor zaprezentował nowe logo i związany z nim system identyfikacji wizualnej podczas konferencji prasowej 30 marca. Wystosował też list do wszystkich pracowników Uniwersytetu:

W roku 70-lecia UMK chcemy nie tylko przypominać o jego wspaniałej przeszłości. To także okazja, by pokazać nasz Uniwersytet jako nowoczesną uczelnię z powodzeniem odpowiadającą wymogom współczesności. Po raz pierwszy w całej swojej historii Uniwersytet Mikołaja Kopernika będzie miał całościowy, spójny i uporządkowany system identyfikacji wizualnej, obejmujący zarówno znaki graficzne jak i sposoby ich wykorzystania. Uniwersytet musi dysponować takim systemem, to niezwykle ważny element naszej promocji i budowy wizerunku, bez których nie da się funkcjonować w warunkach konkurencji. Taki system wprowadziły w ostatnim czasie najlepsze i najstarsze uniwersytety na świecie. W każdym przypadku podstawą nowego systemu była zmiana lub gruntowne odświeżenie logo. Także nasz Uniwersytet zmieni swój znak graficzny. Nie oznacza to, że dotychczasowe logo, które w zmieniającej się wielokrotnie formie towarzyszy nam od 70 lat (jego obecny kształt powstał na przełomie lat 60-tych i 70-tych ub. wieku), odejdzie w zapomnienie. Pozostanie jako historyczne godło przypominające nam tradycje UMK, podkreślające naszą dumę z przeszłości i będące wyrazem szacunku dla wszystkich, którzy ją tworzyli. Pozostanie m.in. na insygniach władz rektorskich i dziekańskich, które nie będą wymieniane. Jestem pewien, że nowe logo, wyrastające z dotychczasowego znaku, oraz cały system identyfikacji wizualnej znacząco pomogą budować wizerunek UMK, zwłaszcza wśród przyszłych studentów i naszych zagranicznych partnerów.

Rektor UMK
prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Poniżej prezentujemy film zdradzający kulisy i ideę tworzenia identyfikacji wizualnej UMK.