Wiadomości

Zmarł prof. Władysław Niewiarowski

2015-03-30

26 marca 2015 r. w wieku 91 lat zmarł prof. dr hab. Władysław Niewiarowski, wybitny geograf i geomorfolog, specjalista w zakresie badań stratygrafii i paleogeografii czwartorzędu.

Władysław Niewiarowski urodził się 24 czerwca 1924 r. we wsi Ciukantowicze (obecnie Białoruś).

W 1952 r. uzyskał na UMK tytuł magistra i rozpoczął pracę w Katedrze Geografii Fizycznej. W 1959 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK, a kolejne stopnie i tytuły w 1965 r. (docent), 1972 r. (profesor nadzwyczajny) i 1988 r. (profesor tytularny).

Pracując na toruńskim Uniwersytecie, podejmował różnego rodzaju funkcje organizacyjne, m.in. w latach 1970-1976 pełnił funkcję kierownika Zakładu Geomorfologii, a następnie kierownika Zakładu Geomorfologii i Geografii Fizycznej. Od roku 1972 do 1975 był prodziekanem Wydziału BiNoZ, a w latach 1975-1987 - dyrektorem Instytutu Geografii.

Profesor Władysław Niewiarowski przez wiele lat był członkiem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN oraz Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Profesora w towarzystwach naukowych, zwłaszcza w Polskim Towarzystwie Geograficznym, w którym pełnił szereg funkcji, m.in. przewodniczącego Toruńskiego Oddziału w latach 1975-1980.

Jego dorobek naukowy obejmuje około 200 publikacji w tym kilka monografii, ponad 70 rozpraw i artykułów naukowych oraz 5 map. Głównymi obszarami badań Profesora były tereny ostatniego zlodowacenia, m.in. Pojezierze Chełmińskie, Dobrzyńskie, Brodnickie, Kujawy i wschodnia część Pojezierza Gnieźnieńskiego. Poza obszarami Polski był to obszar całego Peribalticum i Spitsbergen, gdzie zbierał materiały podczas dwóch Toruńskich Wypraw Polarnych w 1978 i 1985 roku.

Pożegnanie akademickie prof. Władysława Niewiarowskiego odbyło się we wtorek 31 marca o godz. 11:00 w Auli UMK (ul. Gagarina 11). Msza św. została odprawiona o godz. 12:00 w kościele pw. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza przy ul. Rybaki 59. Ceremonia pogrzebowa miała miejsce na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.

Biuletyn Informacyjny Wydziału Nauk o Ziemi poświęcony pamięci Profesora Niewiarowskiego