Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Prof. Brzeziński podczas wykładu w ICNT [fot. Andrzej Romański]

Prof. Brzeziński podczas wykładu w ICNT

fot. Andrzej Romański

Wykład Rektorski

2015-03-23

Gościem kolejnego z cyklu Wykładów Rektorskich był prof. Jerzy Marian Brzeziński. Wygłosił on prelekcję pt. "Jak zostać dobrym psychologiem?" (piątek 27 marca w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii).

Wykład naukowca z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął się o godz. 10:00 w sali B1.9 w budynku ICNT UMK przy ul. Wileńskiej 4 w Toruniu. Wstęp wolny.

Przypominamy, że Wykłady Rektorskie (The Rectors Lecture Series) to inicjatywa władz UMK, w ramach której zapraszani są wybitni naukowcy z Polski i z zagranicy. Pierwszy wykład odbył się 12 maja 2014 r. Poprowadził go wybitny amerykański neurobiolog, prof. Michael Arbib.

Jerzy Marian Brzeziński (ur. w 1947 r. w Pelplinie), absolwent psychologii (UAM - 1972 r.), czł. rzecz. PAN, czł. Prezydium PAN; prof. zwycz. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dyrektor Instytutu od 1999 r.). Jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (nieprzerwanie od 1991 r.), członkiem Komitetu Psychologii PAN, redaktorem naczelnym wydawanego przez PAN kwartalnika Nauka (od 2004 r.), Poznańskich Studiów z Filozofii Nauki (wspólnie z Krzysztofem Łastowskim) oraz serii wydawniczej: Wykłady z psychologii.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2010 r.) i Uniwersytetu Gdańskiego (2010 r.). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005 r.).

Zainteresowania naukowe: filozofia nauki, metodologia psychologii, diagnostyka psychologiczna, psychometria, Skala Inteligencji Davida Wechslera, naukometria, metody statystyczne w zastosowaniach psychologicznych, etyka zawodu psychologa.

Jest autorem licznych prac z zakresu metodologii (w tym wielokrotnie wznawianej Metodologii badań psychologicznych oraz Badań eksperymentalnych w psychologii i pedagogice), psychometrii, diagnostyki psychologicznej, zastosowań metod statystycznych w badaniach społecznych, etyki zawodu psychologii (w tym monografii: Etyka zawodu psychologa, wspólnie z: Barbarą Chyrowicz, Wojciechem Poznaniakiem i Małgorzatą Toeplitz-Winiewską) oraz naukoznawstwa.