Solidarni z Ukrainą - ми з Вами
Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn z głównymi bohaterami uroczystości w Auli UMK: prof. Fujimoto i prof. Tomczakiem [fot. Andrzej Romański]

Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn z głównymi bohaterami uroczystości w Auli UMK: prof. Fujimoto i prof. Tomczakiem

fot. Andrzej Romański

Święto Uniwersytetu

2015-02-13

W roku jubileuszu 70-lecia naszej Uczelni Święto Uniwersytetu 19 lutego miało wyjątkowo uroczysty charakter.

542. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika społeczność akademicka i zaproszeni goście świętowali w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. Główna uroczystość rozpoczęła się o godz. 11:00. Transmisję na żywo ze Święta Uniwersytetu prowadziła UMK TV.

Wcześniej o godz. 10:15 Senat UMK tradycyjnie złożył kwiaty pod pomnikiem patrona Uczelni na Rynku Staromiejskim.

W I części obchodów po wystąpieniu JM Rektora UMK, doktorat honoris causa UMK otrzymał prof. James G. Fujimoto z Massachusetts Institute of Technology (USA), wybitny specjalista w dziedzinie tomografii optycznej.

Później prof. Andrzejowi K. Tomczakowi, znakomitemu archiwiście i znawcy historii nowożytnej, zostało wręczone szczególne wyróżnienie UMK Convallaria Copernicana.

Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień (lista odznaczonych jest w załączniku). Po raz I zostały nadane tytuły Honorowych Profesorów UMK, które będą otrzymywać rokrocznie pracownicy UMK szczególnie zasłużeni dla Uczelni. W tym roku zostali nimi uhonorowani emerytowani Profesorowie: Andrzej Kus z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Ryszard Łaszewski z Wydziału Prawa i Administracji oraz Włodzimierz Wincławski z Wydziału Humanistycznego.

Tegoroczne Święto Uniwersytetu zainaugurowało również nową inicjatywę władz UMK - nadawania tytułu Ambasadora UMK znanym absolwentom, którzy wspierają Uczelnię i dbają o jej dobre imię. W grupie pierwszych ambasadorów UMK znaleźli się: Piotr Całbecki, Michał Jagodziński, Grzegorz Karpiński, Janina Ochojska, Zbigniew Ostrowski, Stanisław Rakowicz, Anna Sobecka, Wojciech Sobieszak, Janusz Leon Wiśniewski, Maciej Wiśniewski, Tomasz Zaboklicki oraz Michał Zaleski.

II część uroczystości (o godz. 15:30 również w Auli UMK) była poświęcona nowym doktorom habilitowanym oraz doktorom UMK. Swoje dyplomy odebrało 95 doktorów habilitowanych oraz 156 doktorów.

Świętu Uniwersytetu towarzyszą różne imprezy towarzyszące i wyjątkowa promocja ma meczu koszykówki Polskiego Cukru Toruń. Z okazji jubileuszu 70-lecia UMK specjalny bilet - indeks meczowy - na mecz toruńskiej drużyny z Wikaną Start Lublin (w przeddzień Święta Uniwersytetu, w środę 18 lutego o godz. 18:00 w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Bema w Toruniu) kosztował tylko 1 zł dla studentów (za okazaniem legitymacji studenckiej) i absolwentów (z Kartą Absolwenta UMK). Indeksy meczowe były dostępne w Centrum Promocji i Informacji UMK, parter rektoratu przy ul. Gagarina 11 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Poza tym odbędą się: koncert Krzysztofa Zalewskiego organizowany dla całej społeczności akademickiej przez Samorząd Studencki (19 lutego w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa przy ul. Gagarina 37a w Toruniu, wstęp bezpłatny na zaproszenia, które można odebrać w biurze Samorządu w Domu Studenckim nr 9 - ul. Gagarina 21/26); Koncert Uniwersytecki (w piątek 20 lutego o godz. 18:00 w Auli UMK, w programie Mała msza uroczysta G. Rossiniego w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Kameralnej oraz Chórów Akademickich: UMK i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz dancing na 70-lecie UMK, na który zapraszają: Radio Sfera i Klub Od Nowa. Druga (z zaplanowanych siedmiu) odsłona dancingu będzie powrotem w muzyczne lata '50 (20 lutego o godz. 21:00 w Klubie Od Nowa).

Kariera naukowa profesora Jamesa G. Fujimoto od początku związana jest z Massachusetts Institute of Technology (USA). Tam uzyskał stopnie BSc (1979), MSc (1981) i PhD (1984 r.). Doktorat powstawał pod kierunkiem prof. Ericha Ippena, pioniera w dziedzinie optyki impulsów ultrakrótkich. Od 1985 roku prof. Fujimoto prowadzi badania w Laboratorium Badawczym Elektroniki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w MIT, gdzie w roku 2012 został uhonorowany prestiżową profesurą Elihu Thomsona. Zainteresowania badawcze prof. Fujimoto obejmują laserową technologię femtosekundową i biomedyczne obrazowanie optyczne. Zespół prof. Fujimoto zaproponował, rozwinął i wdrożył optyczną tomografię OCT. Pierwsza publikacja tego zespołu: "Optical Coherence Tomography", która ukazała się w czasopiśmie "Science" w 1991 roku, zapoczątkowała nową erę w klinicznym obrazowaniu biofotonicznym i pozostaje jedną z najczęściej cytowanych prac w dziedzinie biofotoniki. Profesor Fujimoto i jego współpracownicy odegrali kluczową rolę w wielu ważnych innowacjach w dziedzinie OCT. Profesor Fujimoto i jego zespół w MIT Lincoln Laboratory oraz w New England Eye Center jako pierwsi na świecie zastosowali technologię OCT do klinicznych badań okulistycznych. Obecnie OCT jest standardową metodą obrazowania oka, przydatną do wykrywania i monitorowania postępu i leczenia chorób, takich jak jaskra, retinopatia cukrzycowa i zwyrodnienie plamki żółtej. Szacuje się, że każdego roku na świecie za pomocą OCT wykonuje się 20-30 mln badań obrazowych oka. Profesor Fujimoto jest również wybitnym nauczycielem i wychowawcą młodego pokolenia badaczy. Naukowcy szkoleni w Jego laboratorium odnieśli znaczący sukces akademicki i stali się liderami w dziedzinie fotoniki i biofotoniki. Wśród nich są też pracownicy UMK: prof. Maciej Wojtkowski, dr Ireneusz Grulkowski i dr Iwona Gorczyńska. Profesor Fujimoto jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Między innymi otrzymał Discover Magazine Award (1999 r.), był laureatem nagrody Rank Prize in Optoelectronics (2002 r.), został wyróżniony Zeiss Research Award (2011 r.) oraz Champalimaud Vision Prize (2012 r.). W 2001 roku został wybrany do National Academy of Engineering, w 2002 roku do American Academy of Arts and Sciences i w 2006 roku do Narodowej Akademii Nauk. Prof. Fujimoto posiada tytuł "fellow" w towarzystwach: Optical Society of America, American Physical Society oraz Institute of Electrical and Electronics Engineers. Wraz z Ericem Swansonem, prof. Fujimoto był współzałożycielem firmy Advanced Ophthalmic Devices, która doprowadziła do komercjalizacji urządzenia OCT do obrazowania okulistycznego i została zakupiona przez Carl Zeiss Meditec. Był również współzałożycielem Light Lab Imaging, która opracowała w 1998 r. układ OCT do badań naczyniowych. Firma ta niedawno została przejęta przez Goodman Ltd. & St. Jude Medical.

Prof. Andrzej Kazimierz Tomczak jest historykiem i archiwistą. Urodził się 12 września 1922 r. we wsi Biesiekierz-Górzewo. Po kądzieli wnuk znakomitego filozofa prof. Kazimierza Twardowskiego, uczeń pierwszego rektora UMK, prof. Ludwika Kolankowskiego. Z UMK w Toruniu jest związany od 1946 r., gdzie w 1948 r. uzyskał magisterium z filozofii w zakresie historii, na podstawie pracy "Walenty Dembiński, ostatni kanclerz Polski Jagiellońskiej", a następnie jako młodszy asystent, a później asystent podjął i kontynuował pracę naukową, by w niespełna dwa lata przygotować i obronić dysertację doktorską pt. "Walenty Dembiński i jego ród", napisaną pod kierunkiem prof. Kolankowskiego. Przedmiotem Jego zainteresowań była wówczas historia nowożytna. W latach 1973-1990 był kierownikiem Studium Podyplomowego Archiwistyki. Autorytet naukowy Profesora i Jego starania sprawiły, że w 1969 r. Instytut Historii UMK, jako jedyny w Polsce, został przekształcony w Instytut Historii i Archiwistyki UMK. W kwietniu 1974 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w styczniu 1981 r. profesora zwyczajnego. W 1990 r. został członkiem korespondentem, a od 2005 r. członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Był także współtwórcą Światowego Związku Żołnierzy AK. Do chwili obecnej zasiada w Radzie Naukowej Archiwum Polskiej Akademii Nauk, jest członkiem Rady Naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Od lat 70. XX w. wspiera także działania Archiwum UMK. Jest uczonym o wszechstronnych zainteresowaniach, niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie archiwistyki i współtwórcą toruńskiej szkoły archiwistyki. Podstawę Jego różnorodnego, liczącego około 400 pozycji, dorobku badawczego stanowią prace z zakresu archiwistyki. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje "Zarys dziejów archiwów polskich", uważany za jedno z najważniejszych archiwoznawczych kompendiów. W Jego bibliografii znajdują się również liczne opracowania odnoszące się do dziejów Rzeczypospolitej w XVI i XVII stuleciu, studia nad dziejami kartografii i geografii historycznej oraz prace źródłoznawcze i edytorskie. Pracę naukową i organizacyjną dopełniała intensywna działalność dydaktyczna Profesora. Wychował i wypromował 8 doktorów i ponad 150 magistrów. Znaczna ich część znalazła zatrudnienie w archiwach, kilku seminarzystów piastowało lub nadal piastuje stanowiska dyrektorów archiwów państwowych. Za zasługi odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami Kawalerskim, Oficerskim i w 2013 r. Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. We wrześniu 2014 r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

załącznik

Galeria zdjęć