Wiadomości

Zmarł doc. dr Janusz Czarnek

2015-01-12

W wieku 89 lat zmarł doc. dr Janusz Czarnek, emerytowany nauczyciel akademicki z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wybitny specjalista w dziedzinie ekonomiki procesów inwestycyjnych, autor fundamentalnych dzieł poświęconych problematyce efektywności inwestycji i postępu technicznego. Pogrzeb odbył się 15 stycznia w Warszawie.

Doc. dr Janusz Czarnek działalność naukową rozpoczął w 1957 roku w Zakładzie Badań Ekonomicznych Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Był bliskim współpracownikiem prof. Michała Kaleckiego. W latach 1961-1970, pracując w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego, podjął działalność badawczą obejmującą problematykę efektywności postępu technicznego. Wówczas opracował metodykę oceny zamierzeń z tego zakresu, która przyniosła Mu wysokie uznanie w kraju i za granicą. Prowadził równocześnie, pod kierunkiem prof. Oskara Langego, koordynację badań ekonomicznych w Polsce. Pracował także w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, gdzie zajmował się zagadnieniami funkcjonowania zaplecza naukowo-badawczego w kraju. Pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika podjął w 1976 roku. Pełnił wiele ważnych funkcji: był członkiem Senatu UMK (w latach 1986-1990), dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych (1989-1990), prodziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych (w latach 1984-1989), wieloletnim kierownikiem Katedry Zarządzania Procesami Inwestycyjno - Innowacyjnymi i Przedsiębiorstwem Budowlanym; współtwórcą Katedry Ekonomiki Inwestycji i Nieruchomości. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony licznymi nagrodami za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną, w tym dwukrotnie nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Doc. dr Czarnek zmarł 8 stycznia. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na czwartek 15 stycznia. Odbyły się na Powązkach w Warszawie. Rozpoczęła je msza święta żałobna (o godz. 12:00) w Kościele pw. św. Karola Boromeusza (dzielnica Wola przy ul. Powązkowskiej 14).