Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Zasłużeni kulturze

2014-09-30

2 naukowców z UMK: prof. Jan Wiktor Sienkiewicz z Wydziału Nauk Historycznych oraz prof. Tomasz Szlendak z Wydziału Humanistycznego zostało uhonorowanych Medalami "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadawany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Jest odznaczeniem szczególnie prestiżowym, honorującym wybitne zasługi na polu kultury. Medal posiada 3 stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Więcej o odznaczeniu

 

Uroczyste wręczenie Brązowego Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" historykowi i krytykowi sztuki z UMK, prof. Janowi Wiktorowi Sienkiewiczowi odbyło się 25 września podczas otwarcia VII Forum Kultury Regionu Warmii i Mazur …są solą tej ziemi w Olsztynie. Tegoroczne Forum zostało zorganizowane pod hasłem: Jak polska kultura korzysta z odzyskanej 25 lat temu wolności?.

 

Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz od 5 lat kieruje na UMK Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji. Od ćwierć wieku Jego zainteresowania badawcze oraz publikacyjne dotyczą zagadnień związanych z kulturą artystyczną w obrębie XX-wiecznej polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej, zwłaszcza polskiej sztuki i polskiego życia artystycznego na emigracji w latach 1939-1989.

Dorobek publikacyjny prof. J.W. Sienkiewicza liczy ponad 180 pozycji, w tym 23 książki (wśród nich m.in. Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012). Celem większości opracowań autorstwa Profesora jest przywrócenie polskiej XX-wiecznej historii sztuki dokonań twórczych (szczególnie w zakresie plastyki) polskich artystów tworzących na emigracji, a także określenie ich roli i udziału we współtworzeniu dziejów plastyki w krajach, które stały się ich nowymi ojczyznami. Poruszają one zagadnienia dotyczące: 1. twórczości plastycznej artystów tak zwanego Polskiego Londynu 1945-1989 (Szkoła Malarstwa Sztalugowego i Grafiki Użytkowej Mariana Bohusza-Szyszki; Wydział Sztuk Pięknych PUNO; Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii APA) i innych polskich związków, szkół, stowarzyszeń i grup artystycznych w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej; 2. dziejów polskich i obcych galerii sztuki współczesnej na emigracji a szczególnie w Wielkiej Brytanii (zwłaszcza Drian Galleries, Grabowski Gallery, Centaur Gallery); 3. twórczości polskich artystów na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Egipcie i we Włoszech (1942-1947); 4. sztuki włoskiej XX wieku - szczególnie środowiska artystycznego Mediolanu (w tym Triennale di Milano i Attilio Alfieri) oraz Rzymu (Accademia di Belle Arti); 5. twórczości artystów polskiego pochodzenia na Litwie oraz 6. badań związków sztuki i turystyki.

 

Socjolog z UMK, prof. Tomasz Szlendak otrzymał Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis". Odznaczenie zostało wręczone naukowcowi z UMK przez wiceministra kultury Piotra Żuchowskiego podczas IV Elbląskiego Forum Kulturoznawczego (24-26 września 2014 r.). W obradach, które odbywały się pod hasłem Jak nas widzą, jak się widzimy? Polska i Polacy: wyobrażenia, wizerunki, wizje wzięli udział badacze kultury, dziennikarze, publicyści i pisarze. Wydarzenie współorganizował Instytut Socjologii UMK.

 

Prof. Tomasz Szlendak jest dyrektorem Instytutu Socjologii UMK. Wcześniej od 2004 do 2010 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Badań Kultury UMK.

Nominację profesorską z rąk Prezydenta RP otrzymał w 2012 r. Profesorem UMK został w 2006 r., habilitację złożył w 2005 r., doktorat obronił w 2000 r., a pracę magisterską w 1997.

Bada przemiany obyczajów w kulturze zachodniej, przemiany w kulturze, zwłaszcza kulturze polskiej oraz biospołeczne uwarunkowania życia seksualnego. Zajmuje się badaniami foresightowymi i śledzeniem trendów. W polu jego zainteresowań naukowych znajdują się też psychologia ewolucyjna, socjoantropologia relacji płciowych i socjologia konsumpcji. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika "Polityka" w ramach pierwszej edycji akcji "Zostańcie z nami".

Jest autorem i współautorem wielu książek (m.in. "Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze" (z Wojciechem Bursztą, Arkadiuszem Karwackim, Jackiem Nowińskim i Krzysztofem Olechnickim) (2012); "Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie" (2010); "Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej" (2008); "Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety" (2005) oraz laureatem licznych nagród.